^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up” ชิงทุนสนับสนุน

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-informatics Media Contest 2022

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา อาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2565 : Geo-infor

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "Together We Are Stronge เราพร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน"

ประกวด Clip VDO หัวข้อ "Together We Are Stronge เราพร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน"

อิมแพ็ค เมืองทองธานี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Clip VDO หัวข้อ "Together We Are Stronge เราพร้อม..คุณพร้อม..ก้าวไปพร้อมกัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2022-01-17 16:30

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2021-12-27 23:59

ประกวดคลิป "ลิฟต์ อาริทโก้ เพื่อผู้ใช้วีลแชร์"

ประกวดคลิป "ลิฟต์ อาริทโก้ เพื่อผู้ใช้วีลแชร์"

บริษัทอาริทโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับผู้จัดงาน Thailand Friendly Expo 2022 ขอเชิญบุคคลทุพพลภาพที่ใช้วีลแชร์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "ลิฟต์ อาริทโก้ เพื่อผู้ใช้วีลแชร์" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2022-01-15 16:30

ประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022"

ประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022"

fuse. film festival 2022 ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น "fuse. film festival 2022" ชิงโอกาสจัดฉายบน fuse-film.com พร้อมสิทธิประกวดในเทศกาล

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-12-30 16:30

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ชิงเงิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-12-23 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021

ประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021

ASO Production ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021 หัวข้อ “สองมุม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ Gift Vo

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.