^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ระกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

ประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

TikTok ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ (PPDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพตามจุด Landmark” ชิงกล้อง Canon EOS M50 Mark II พร้อมขาตั้ง และ trophy

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life”

Champ EngRish ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หัวข้อ “Better Life” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน

หมดเขต: 
อา, 2021-01-31 16:30

ประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2"

ประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2"

Major Cineplex ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป "แค่อยากจะเล่า Project Season 2" ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 130,000 บาท

หัวข้อการประกวด

หมดเขต: 
อา, 2020-12-06 16:30

ประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born

ประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born

StarBooster ขอเชิญผู้สนใจอายุ 18 - 28 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการ StarBooster : A Star is Born ชิงโอกาสในการแสดงซีรีส์ใหม่ จาก AIS PLAY Original พร้อม Workshop การแสดงมูลค่ากว่า 150,000 บาท จากอาจารย์นิเทศศาสตร์ จุฬาฯ และร

หมดเขต: 
ศ, 2020-10-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า"

ชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ร่วมกับสมาพันธ์เครือข่ายแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ขอเชิญผู้สนใจอายุ 10 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการไม่สูบบุหรี่ หรือ บุหรี่ไฟฟ้า" ชิงรางวัลมูลค่ารวมก

หมดเขต: 
ส, 2021-01-09 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม”

ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “Go for Real… อยากปังต้องเลิกปลอม” ชิงเงินรางวัล พร้อมสิทธิในการได้รับพิจารณาให้แสดงผลงานในช่องทรูวิชั่นส์ ใบประกาศนียบัตร และรางวัลอื

หมดเขต: 
จ, 2020-12-14 16:30

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

ประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ”

มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพเคลื่อนไหว “รวมพลังปกป้องเด็กจากความรุนแรงทุกรูปแบบ” ชิงเงินรางวัลกว่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศ

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2563 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

หมดเขต: 
จ, 2020-11-16 16:30

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

ประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest"

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษาระดับอุดมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานภาพยนตร์สั้นทรัพย์สินทางปัญญา "DIP Short Film Contest" หัวข้อ "ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อโลกสีเขียว : Innovate for a Gre

หมดเขต: 
ส, 2020-10-31 16:30

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"

ประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว"

Toyota ขอเชิญนิสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแผนประชาสัมพันธ์และรณรงค์สร้างความปลอดภัยทางถนน "Campus Challenge โดยโตโยต้า ถนนสีขาว" ภายใต้แนวคิด "จุดประกายไอเดียที่ใช่ เพื่อการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภั

หมดเขต: 
พฤ, 2020-12-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.