^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน”

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ “เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ยกย่องเชิดชูเกียรติ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2021-12-30 16:30

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล"

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ "พลังครูยุคใหม่ สร้างคุณภาพคนไทยสู่สากล" เนื่องในโอกาสการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 ประจำปี 2565 ชิงเงิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-12-23 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

ประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย”

โครงการอนุรักษ์ สืบสาน และสร้างสรรค์เอกลักษณ์ของชาติไทย ขอเชิญนักเรียน หรือนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น “พราวไทย : Proud Thai สืบสาน อนุรักษ์ สร้างสรรค์เอกลักษณ์วัฒนธรรมไทย” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๒๗๐,๐๐๐ บ

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 (All day)

ประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021

ประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021

ASO Production ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น ASO Creator & Medias Contest 2021 หัวข้อ “สองมุม” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และ Gift Vo

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-31 16:30

ประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์"

ประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์"

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและวิดีโอสถานที่จัดงานและการจัดงานในเมืองไมซ์ซิตี้ "แชะทั่วไทย 10 ไมซ์ซิตี้สร้างสรรค์" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000

หมดเขต: 
จ, 2022-01-03 16:30

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

ประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย"

สมาคมประกันวินาศภัยไทย โดยชมรมนักบริหารงานบุคคลธุรกิจประกันภัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย นักศึกษา และเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิก "มารู้จักกับประกันวินาศภัย" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000

หมดเขต: 
ส, 2022-01-15 16:30

ประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด"

ประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด"

หยกสด ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้นผ่านช่องทาง tiktok หัวข้อ "หยกสด" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร และถุงผ้าหยกสด

หมดเขต: 
ศ, 2021-11-26 16:30

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

ประกวดคลิป TikTok หัวข้อ “เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา”

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานคร และบริษัท สิงห์ คอร์เปเรชั่น จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป TikTok หัวข้อ

หมดเขต: 
ส, 2021-12-25 16:30

ประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต"

ประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต"

มูลนิธิต่อต้านการทุจริต ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปต่อต้านการทุจริตผ่าน TikTok ประจำปี 2564 หัวข้อ "เยาวชนไทย ไม่ยอม ไม่ทน ต่อการทุจริต" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 600,000 บาท พร้อมถ้วยเกี

หมดเขต: 
ศ, 2021-12-31 16:30

ประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน"

ประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน"

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น ผ่านแพลตฟอร์ม TikTok หัวข้อ "Human Rights for all สิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 210,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod