^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

ประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น "เป็นหนึ่ง ไม่พึ่งยา" ครั้งที่ 11 ในโครงการประกวดสื่อ To Be No.

หมดเขต: 
ศ, 2020-12-25 16:30

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่ ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

ประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสปอตวิทยุและสปอตโทรทัศน์ หัวข้อ “พลังครูไทยวิถีใหม่  ฉลาดรู้เท่าทันดิจิทัล” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 250,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2020-12-22 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

ประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ”

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอ หรือเรียงความ ภายใต้แนวคิด “ทำไมฉันจึงรักพ่อ” ชิงรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2020-12-20 16:30

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนพื้นที่กรุงเทพมหานคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนิทาน “ไฟฟ้าฟอร์เทล”

หมดเขต: 
จ, 2021-02-01 16:30

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

ประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II

โครงการ Deep South Young Filmmaker ขอเชิญชวนเยาวชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ สมัครเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นโครงการ Deep South Young Filmmaker เยาวชนสร้างหนัง หนังสร้างคน II ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโอกาสอบรมผล

หมดเขต: 
อา, 2021-01-31 16:30

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

ประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนักศึกษาอุดมศึกษา ปวช. หรือ ปวส. ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์สั้น หรือ คลิปไวรัล “เด็กตื่นไฟ ปี 2” หัวข้อ “ทางเลือกใหม่ ไฟฟ้าทดแทน” ชิงรางวัลและทุนการผลิตมูลค่ารวม 800,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2021-02-09 16:30

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST"

ช่อง 7HD ร่วมกับ ขอเชิญนิสิต นักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือกลุ่มนักศึกษา และเยาวชนที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสารคดีสั้น "7HD NEW IDEAS CONTEST" ภายใต้หัวข้อ "เด็กไทยคิดบวก ร่วมสร้างสรรค์สังคม" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2021-01-15 16:30

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”

ประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไทย”

สมาคมอุทยานแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดิโอสั้น หัวข้อ “การอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนข

หมดเขต: 
ศ, 2020-12-25 (All day)

ประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020"

ประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020"

Thippirom Property ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Viral Clip "Diya Town Contest 2020" ภายใต้หัวข้อ "Enchanting Tuscany Living มนต์เสน่ห์แห่งการอยู่อาศัยในบรรยากาศทัศคานี" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท พร้อมประก

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

ระกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

ประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni

TikTok ร่วมกับ สมาคมส่งเสริมและพัฒนาการถ่ายภาพ (PPDA) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวีดีโอผ่าน TikTokUni หัวข้อ “เทคนิคการถ่ายภาพตามจุด Landmark” ชิงกล้อง Canon EOS M50 Mark II พร้อมขาตั้ง และ trophy

หมดเขต: 
จ, 2020-11-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.