^ Back to Top

ประกวดสื่อ

ประกวดคลิป “การท่องเที่ยวอย่างไรให้ได้กระแส”

ประกวดคลิป “การท่องเที่ยวอย่างไรให้ได้กระแส”

รายการสมุดโคจร On The Way ร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 18-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป “การท่องเที่ยวอย่างไรให้ได้กระแส” ชิงโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับรายการท่องเที่ยวชื่อดัง “สมุดโคจร

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มือแม่"

ประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มือแม่"

เก้าอี้นวดไฟฟ้า Rester ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้น หัวข้อ "มือแม่" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

กติกาการประกวด

Deadline: 
Thu, 2018-07-05 23:59

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย"

ประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย"

จังหวัดจันทบุรี ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายและคลิปวีดีโอส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรี หัวข้อ "วิถีจันท์ วิถีไทย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 170,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018

ประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018

กลุ่มทรู ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพยนตร์โฆษณาเพื่อสังคม True Young Producer Award 2018 หัวข้อ "Stop Cyberbullying หยุดทำร้ายกันบนโลกออนไลน์" ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุน

Deadline: 
Fri, 2018-09-28 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ NIDA ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี และอนุปริญญา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "The Free Thai Movement รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย" ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 16:00

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ "Young Justice Public Relations 2018" หัวข้อ "กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน"

ประกวดแผนประชาสัมพันธ์ "Young Justice Public Relations 2018" หัวข้อ "กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน"

สำนักปลัดกระทรวงยุตธรรม ขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนประชาสัมพันธ์ "Young Justice Public Relations 2018 : ไอเดียสรรค์สร้างนักประชาสัมพันธ์ยุติธรรม" ภายใต้หัวข้อ "กระทรวงยุติธรรมที่พึ่งของประชาชน" ชิงเงิ

Deadline: 
Fri, 2018-07-20 16:00

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

ประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) และ มูลนิธิลมหายใจไร้มลทิน ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเพื่อเสริมสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต “ลมหายใจไร้มลทิน” ประจำปี 2561 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 16:00

ประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip หัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต

ประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip หัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์ Viral Clip หัวข้อ “พลังงานไฟฟ้า = พลังงานชีวิต” ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวม 470,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-08-24 16:00

ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ Panasonic Kid Witness News 2018

ประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ Panasonic Kid Witness News 2018

Panasonic ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตรายการโทรทัศน์ Panasonic Kid Witness News 2018 ในโครงการ “สร้างสรรค์ ฉลาดคิด ผลิตข่าว” กับพานาโซนิค ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2018-07-31 18:00

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้”

ประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้”

กรมกิจการเด็กแและเยาวชน โดยกองคุ้มครองเด็กและเยาวชน ขอเชิญเครือข่ายเด็กและเยาวชน DJ TEEN ส่งผลงานเข้าร่วมในการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น “คิดจะรัก มัน(ส์)ต้องรู้” ชิงโล่รางวัล และประกาศนียบั

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดสื่อ

Members Online

There are currently 0 users online.