^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

ประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ"

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ ข้าวตราฉัตร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ "เรื่องเล่าข้าวพื้นเมือง เพื่อสุขภาพ" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงิน

Deadline: 
Wed, 2018-01-31 16:00

ประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...”

ประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...”

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สำนักงาน กกพ.) ขอเชิญนัเกเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ เรื่อง “ถ้าฉันเป็น กกพ. ฉันจะ...” ชิงของรางวัล

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า”

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่ป็นบุตรหลานของผู้ใช้บริการสินเชื่อนาโน และไมโครเครดิต ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความ หัวข้อ “ครอบครัวของฉัน ความภูมิใจที่เกิดเป็นลูกแม่ค้า” ชิงทุนการศ

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"

ประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน"

สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญน้องๆ อายุ 8 – 15 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดไอเดียด้านอวกาศ (Youth Presenter) หัวข้อ "นวัตกรรมใหม่จากอวกาศ สู่ชีวิตประจำวัน" ชิงรางวั

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1

ประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1

เทศบาลเมืองเคมบุจิ ภูมิภาคฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น และ อุทยานการเรียนรู้ TK park ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือนิทานภาพสำหรับนักเขียนหน้าใหม่ ครั้งที่1 ชิงโอกาสในการเยือนเมืองเคมบุจิ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

Deadline: 
Thu, 2017-09-14 16:00

ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน

ประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน

พันธมิตรพลังสยาม (Siam Synergy) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อทางเชื่อมลอยฟ้าเหนือสี่แยกปทุมวัน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท

 วัตถุประสงค์

Deadline: 
Mon, 2017-09-04 16:00

ประกวดสมุดบันทึกภาพประจำวัน "มิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2017-2018 : Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2017-2018"

ประกวดสมุดบันทึกภาพประจำวัน "มิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2017-2018 : Mitsubishi Asian Children's Enikki Festa 2017-2018"

National Federation of UNESCO Associations in Japan (NFUAJ) ร่วมกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนน้องๆ อายุ 6-12 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสมุดบันทึกภาพประจำวัน "มิตซูบิชิ มหกรรมศิลปะเด็กแห่งเอเชีย ประจำปี 2017-20

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

ประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์"

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็ก ประจำพุทธศักราช ๒๕๖๑ หัวข้อเรื่อง "ใจภักดิ์" ซึ่งสำนักงานราชบัณฑิตยสภาจะนำสำนวนที่ชนะการประกวดขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อขอรับพระราชทานรา

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน”

ประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน”

บริษัท นานมี จำำกัด - สำนักพิมพ์ทองเกษม ขอเชิญน้องๆ อายุระหว่าง ๗ - ๑๒ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบันทึก ฮอร์ส นักเขียนน้อย "Horse Young Wirter Award" หัวข้อ “ความประทับใจของฉันใน ๑ วัน” ชิงรางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราช

Deadline: 
Sun, 2017-09-10 16:00

ประกวดเขียนเล่าเรื่องจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี”

ประกวดเขียนเล่าเรื่องจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี”

Museum Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนเล่าเรื่องจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย ภายใต้แนวคิด “ภาพสวย เรื่องเด่น ประเด็นดี” โดยเล่าผ่านสถานที่ คน สิ่งของ โบราณวัตถุหรือสิ่งที่น่าสนใจ ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท พร้

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.