^ Back to Top

ประกวดงานเขียน

สำหรับผู้ที่มีความฝัน และใจรักในงานเขียนต้องการที่จะเป็นนักเขียนมืออาชีพในอนาคต ขอเชิญส่งผลงานเขียนเข้าประกวด ตามประเภทที่คุณสนใจ เช่น สารคดี วรรณกรรมเยาวชน หนังสือภาพสำหรับเด็ก นวนิยาย เรื่องสั้น และงานเขียนอื่นๆ

ประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition

ประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition

บริษัท ไอไพรซ์ กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนบล็อก iPrice E-Commerce Blogging Competition ชิงรางวัลเงินสด พร้อมถ้วยรางวัล เหรียญเกียรติยศ และโอกาสในการนำเสนอผลงานให้กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของร้านค้าออนไลน

Deadline: 
Tue, 2017-02-28 16:00

ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559

ประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559

บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 13 ปี 2559 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย และสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดเรื่องสั้นแนววิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 2

Deadline: 
Fri, 2017-04-21 16:00

ประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2560

ประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2560

ไปรษณีย์ไทย  ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเขียนจดหมายเยาวชน ประจำปี 2560 หัวข้อ “จินตนาการว่าคุณเป็นที่ปรึกษาของเลขาธิการสหประชาชาติ คุณจะช่วยท่านจัดการปัญหาระดับโลกเรื่องใดเป็นอันดับแรกและจะแน

Deadline: 
Tue, 2017-03-07 16:00

ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 หัวข้อ กลัว : FEAR

ประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ ครั้งที่10 หัวข้อ กลัว : FEAR

สำนักพิมพ์ตะวันส่อง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรื่องสั้นระทึกขวัญ ตะวันส่องอะวอร์ด ครั้งที่10 หัวข้อ "กลัว : FEAR" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศนียบัตร

กติกา

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 16:00

ประกวดงานเขียน Amarin Readers' Choice Award

ประกวดงานเขียน Amarin Readers' Choice Award

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียน Amarin Readers' Choice Award (ARC Award) ชิงเงินสด 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Thu, 2017-03-30 16:00

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

ประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จำกัด ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์พร้อมคำขวัญ หัวข้อ “กีฬาเสริมคุณค่าชีวิต”

Deadline: 
Wed, 2016-12-14 16:00

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

ประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559

มูลนิธิ “ลมหายใจไร้มลทิน” ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ลมหายใจไร้มลทิน” ปีที่ 10 ประจำปี 2559 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Tue, 2016-11-15 06:00

ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส (เพศผู้)

ประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส

สวนสัตว์ขอนแก่น ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดตั้งชื่อลูกฮิปโปโปเตมัส (เพศผู้) ชิงเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Sat, 2016-12-03 16:00

ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”

ประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง”

สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า สงผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความเชิงสร้างสรรค์ทางการศึกษา ระดับอุดมศึกษา หัวข้อ “การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือ

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดงานเขียน

Members Online

There are currently 0 users online.