^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

แข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเชิญนักเรียนอาชีวศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันภาษาอังกฤษระดับประเทศ ‘EchoVE Contest’ ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทริปศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

Deadline: 
Sun, 2018-07-15 16:00

ประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

ประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562

คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วประกวดและแข่งขัน ในงานเกษตรกำแพงแสน ประจำปี 2562 ชิงทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Thu, 2019-11-28 16:30

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา"

แข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา"

TCASter ร่วมกับนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ "ACADEMIC WAR – สงครามแห่งปัญญา" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมวดการแข่งขัน

Deadline: 
Sun, 2019-11-10 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย”

แข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย”

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ หัวข้อ “การเมืองการปกครอง การบริหารราชการไทย” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนีย

Deadline: 
Thu, 2019-11-21 16:30

ประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020"

ประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020"

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (พีไอเอ็ม) ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวด "PIM AI Junior Challenge 2020" ตอน "“My School Hero สร้างสรรค์ผู้ช่วยอัจฉริยะในโรงเรียน" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 2

Deadline: 
Fri, 2019-11-15 16:30

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 "Biochem Challenge #2"

แข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 "Biochem Challenge #2"

ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางชีวเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ครั้งที่ 2 "Biochem Challenge #2" ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธ

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

แข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)

แข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ)

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่ภาคเหนือ 17 จังหวัด สมัครเข้าร่วมการแข่งขันในโครงการสิงห์แดงสัญจรครั้งที่ 11 (ภาคเหนือ) ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี และเงินทุนการศึกษา

Deadline: 
Thu, 2019-10-24 16:30

แข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019"

แข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019"

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019" ชิงทุนไปเรียนภาษาที่ญี

Deadline: 
Mon, 2019-08-19 16:30

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์”

แข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์”

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาดาราศาสตร์ “Astro Challenge ปริศนาดาราศาสตร์” ชิงเงินรางวัล พร้

Deadline: 
Thu, 2019-08-15 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"

ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ"

สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีศึกษาไทย ร่วมกับ กลุ่มทรู ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับประถมศึกษา ระดับชาติ ประจำปี 2562 "นักวิทย์น้อย ทรูแล็บ" หัวข้อ "โครงงานวิทยาศาสตร์ร่วมส

Deadline: 
Fri, 2019-08-16 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.