^ Back to Top

ประกวดด้านวิชาการ

ประกวดด้านวิชาการ รายการแข่งขันความสามารถด้านวิชาการในสาขาต่างๆ

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

ประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย - มัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานวิจัยวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ระดับโรงเรียน ประจำปี 2560 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมโ

Deadline: 
Fri, 2017-02-24 16:00

แข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “อีซีซี พัซเซิล ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 8 และคำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10” ประจำปี 2560

แข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “อีซีซี พัซเซิล ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 8 และคำคม ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 10” ประจำปี 2560

สถาบันภาษาอีซีซี ร่วมกับ สมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคม และซูโดกุ แห่งประเทศไทย ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ ขอเชิญนักเรียน และประชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วมการแข่งขันเกมกีฬาทางวิชาการ “อีซีซี พัซเซิล ไทยแลนด์โอเพ่น ครั้งที่ 8 และคำคม ชิงแ

Deadline: 
Wed, 2017-01-25 16:00

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2560 : Thailand Junior Water Prize (TJWP) 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Fri, 2017-02-10 16:00

แข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10”

แข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10”

สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ร่วมกับ บริษัท จีเอเบิล จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand’s Network Security Contest 2017 ครั้งที่ 10” ชิงเงินรางวัลมูลค่า

Deadline: 
Fri, 2017-01-20 16:00

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

แข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016”

สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ขอเรียนเชิญโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์เยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทย ปี 2559 “Chaiyaphum Robot Contest 2016” ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

แข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016"

แข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016"

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาทางธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย "TBS Business Quiz 2016" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร 

Deadline: 
Sat, 2016-10-29 16:00

ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award

ประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award

กลุ่มน้ำมันรำข้าวคิง ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี-เอก ในสาขที่เกี่ยวข้อง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงร่างงานวิจัยกลุ่มน้ามันร้าข้าวคิง : King Rice Oil Group Award ชิงรางวัลทุนวิจัยมูลค่ารวม 400,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-12-30 16:00

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "True Click Life Genius Contest 2016"

แข่งขันทักษะทางวิชาการ "True Click Life Genius Contest 2016"

True Click Life หน่วยงานภายใต้ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอเชิญโรงเรียนเอกชน สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านคอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีนและหุ่นยนต์ "True Click Life Genius Contest 2016" ชิงเงินรางวัลและของ

Deadline: 
Wed, 2016-11-30 16:00

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

แข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และคณาจารย์ สมัครเข้าร่วมการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 19 : NSC 2017 ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ส

Deadline: 
Thu, 2016-10-20 16:00

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017

ประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 : YSC 2017

ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 19 (The Nineteenth Young Scientist Competition : YSC 2017) ชิงท

Deadline: 
Thu, 2016-10-20 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดด้านวิชาการ

Members Online

There are currently 0 users online.