^ Back to Top

“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2”

บทความสำหรับเผยแพร่บนสื่อออนไลน์

ตอนที่ 1

“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 2”

 

 

          ได้เวลาปล่อยของ ร่วมระเบิดไอเดียสุดสร้างสรรค์กันแล้ว ภายใต้แนวคิด “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดยครั้งนี้ผู้เข้าร่วมประกวดลุ้นเงินรางวัลสูงถึงกว่า 800,000 บาท สามารถสมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564

เนื่องด้วยการตอบรับของโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 1” ทำให้เข้าใจได้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีความฝันและความสามารถยังมีอีกมากมาย และถือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดีที่จะช่วยเป็นสื่อกลางในการปลุกจิตสำนึกให้คนรุ่นใหม่ด้วยกันเอง และประชาชนทั่วไปหันมาใส่ใจการเคารพกฎจราจรในมุมมองใหม่ ๆ กันมากขึ้น

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.)  กระทรวงวัฒนธรรม มองเห็นถึงความสำคัญนี้ จึงได้ริเริ่มโครงการสัญจรดี วิถีไทย ขึ้นเมื่อปีที่แล้ว เพื่อเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงออกทางความรู้ ความสามารถ ผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์

         สำหรับในปีนี้ยังคงดำเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง กับโครงการ “สัญจรดี วิถีไทย ปี 2” ด้วยการจัดการประกวดทำคลิปเผยแพร่ในหัวข้อ “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” เพื่อลดอุบัติเหตุ จัดการเหตุการณ์วุ่นวายบนท้องถนน ชิงเงินรางวัล มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

         นักเรียน นักศึกษา สายครีเอทีฟ สายวิดีโอ ที่อยากโชว์ของ อย่าปล่อยให้เงินรางวัลถูกปาดหน้าไปได้ง่าย ๆ เตรียมตัวโยกซ้าย โยกขวา หันมองเพื่อน ๆ จับกลุ่มกันได้เลย โดยการประกวดแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่

  1. ระดับมัธยมศึกษา (ม.1 – ม.6) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
  2. ระดับอุดมศึกษา, ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า

         ผู้เข้าประกวดจะต้องทำคลิปวิดีโอส่งเข้าประกวด มีความยาว 2 - 3 นาที ภายใต้แนวคิด “ขับเร็วชิดขวา ขับช้าชิดซ้าย” โดยมีสมาชิกไม่เกินทีมละ 3 คน  สมัครพร้อมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม – 18 กรกฎาคม 2564 เพื่อชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 800,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบัตร

โดยนักเรียน นักศึกษาที่มีความสนใจในการทำคลิปวิดีโอ สามารถดูรายละเอียดโครงการประกวดเพิ่มเติมได้ที่นี่

www.twtvdo.com หรือ Facebook: สัญจรดี วิถีไทย
และทาง Line Official:ThaiwaysTraffic
Instagram: ThaiwaysTraffic
twitter: ThaiwaysTraffic
YouTube: สัญจรดี วิถีไทย

 

Members Online

There are currently 0 users online.