^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST"

ประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST"

Big C ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST" สำหรับนำมาใช้เป็นลายในการทำกระเป๋าผ้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2023-03-19 (All day)

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

โครงการวมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…" ภายใต้หัวข้อ "Let’s support HPV vaccine" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2023-02-03 (All day)

ประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®"

ประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®"

Mossimo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2022-11-18 16:30

ประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ประเภท Graphic / Poster / Infographic ในหัวข้อ "พรุ่งนี้ฉันจะทำ ‘สิ่งนี้’ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม"

ประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ประเภท Graphic / Poster / Infographic ในหัวข้อ "พรุ่งนี้ฉันจะทำ ‘สิ่งนี้’ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ประเภท Graphic / Poster / Infographic ในหัวข้อ "พรุ่งนี้ฉันจะทำ ‘สิ่งนี้’ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม" ชิงรางวัลเป็นการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที

Deadline: 
Sun, 2022-10-23 16:30

ประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย"

ประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ พร

Deadline: 
Tue, 2022-08-30 16:30

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศน

Deadline: 
Wed, 2022-07-20 16:30

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

ประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest"

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานศิลปะ "Ozone2Climate Art Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโอกาสเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-05-20 16:30

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA"

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA"

ศูนย์ทรัพยากรคอมพิวเตอร์เพื่อการคำนวณขั้นสูง (NSTDA Supercomputer Center: ThaiSC) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟิก Supercomputer เครื่องใหม่ภายใต้ชื่อ "LANTA" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศ

Deadline: 
Sun, 2022-03-27 16:30

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education”

ประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education”

British Council ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 14-17 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อโปสเตอร์อินโฟกราฟิกส์ หัวข้อ “Climate Change and Girls’Education” ชิงประกาศนียบัตรจากบริติช เคานซิล พร้อมโอกาสในการเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเวทีสนท

Deadline: 
Sun, 2022-03-20 16:30

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ปี 2564 ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิ

Deadline: 
Tue, 2021-11-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.