^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ “IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า”

ประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ “IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า”

Major Cineplex  IMAX และ 4DX ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการการประกวดออกแบบ Infographic หัวข้อ “IMAX | 4DX ประสบการณ์การชมภาพยนตร์ที่เหนือกว่า” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 140,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 19:00

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017"

ประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017 "

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ขอเชิญเยาวชนที่มีอายุระหว่าง 17 - 22 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อวีดีโอ หัวข้อ "ARIT Motion Graphic Contest 2017" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมรางวัลพิเศษ และโอกาสในการร่วมงานกับ A

Deadline: 
Mon, 2017-07-31 16:00

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,

Deadline: 
Tue, 2017-05-30 16:00

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” แนวคิด “ย่านเก่า เล่าอดีต” เนื่องในงานวันนริศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล

Deadline: 
Fri, 2017-03-31 16:00

ประกวด Motion Graphic

ประกวด Motion Graphic

innowhale แฃร่วมกับ สสส ขอเชิญนักศึกษา และปรชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม Weekend Innovator: WORKSHOP - Media for Good [Motion Graphic] และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Motion Graphic ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2017-04-21 16:00

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผุ้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม”

Deadline: 
Sun, 2017-04-30 23:59

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award” ภายใต้แนวคิด “THAI is always with you” ชิงบัตรโดยสารไป-กลั

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี"

ประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี"

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี" หัวข้อ “อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี” ชิงรางวัลมูลค่ารวม

Deadline: 
Thu, 2016-08-25 (All day)

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo"

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo"

UNIQLO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" ภายใต้หัวข้อ "Nintendo" ชิงเงินรางวัล พร้อมได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณชิเงรุ มิยาโมโตะ แห่

Deadline: 
Wed, 2016-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.