^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"

ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"

Lotus's ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2" หัวข้อ "อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์" ชิงรางวัลมูลค่าร่วม 155,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และศึกษาดูงา

หมดเขต: 
อ, 2023-07-25 16:30

ประกวดออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Gift Wrapping Set "B2S GIFT DESIGN CONTEST 2023"

ประกวดออกแบบเซ็ตกระดาษห่อของขวัญ "B2S GIFT DESIGN CONTEST 2023"

B2S ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเซ็ตกระดาษห่อของขวัญ"B2S GIFT DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "B2S make your passion come to life" ชิงวัลกว่ามูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่ และประกาศน

หมดเขต: 
พ, 2023-05-31 16:30

ประกวด Infographic "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม"

ประกวด Infographic "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม"

กลุ่มส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับบริษัท เอ็ม เอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า นิสิต นักศึกษา ปวช. ปวส.

หมดเขต: 
พ, 2023-05-31 (All day)

ประกวดออกแบบ Infographic Competition

ประกวดออกแบบ Infographic Competition

ศูนย์เทคโนโลยีและวิศวกรรมเพื่อเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (BCGeTEC) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic Competition

หมดเขต: 
อา, 2023-04-30 16:30

ประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST"

ประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST"

Big C ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปี บริบูรณ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพลายเส้น หรือกราฟฟิก "Big C PLUS Design CONTEST" สำหรับนำมาใช้เป็นลายในการทำกระเป๋าผ้า ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 30,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2023-03-19 (All day)

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

ประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…"

โครงการวมว. คู่ศูนย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic "HPV รู้ไว้ใช่ว่า…" ภายใต้หัวข้อ "Let’s support HPV vaccine" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-02-03 (All day)

ประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®"

ประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®"

Mossimo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
ศ, 2022-11-18 16:30

ประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ประเภท Graphic / Poster / Infographic ในหัวข้อ "พรุ่งนี้ฉันจะทำ ‘สิ่งนี้’ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม"

ประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ประเภท Graphic / Poster / Infographic ในหัวข้อ "พรุ่งนี้ฉันจะทำ ‘สิ่งนี้’ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม"

Thinkster และ BrandThink ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลงานสร้างสรรค์ประเภท Graphic / Poster / Infographic ในหัวข้อ "พรุ่งนี้ฉันจะทำ ‘สิ่งนี้’ เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วม" ชิงรางวัลเป็นการเผยแพร่ลงช่องทางของ BrandThink ที

หมดเขต: 
อา, 2022-10-23 16:30

ประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย"

ประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic Design หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภักดี เทิดทูน สถาบันพระมหากษัตริย์ไทย" ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติ พร

หมดเขต: 
อ, 2022-08-30 16:30

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศน

หมดเขต: 
พ, 2022-07-20 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.