^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดออกแบบ "B2S GIFT CONTEST 2024 SEASON 2"

ประกวดออกแบบ "B2S GIFT CONTEST 2024 SEASON 2"

B2S ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "B2S GIFT CONTEST 2024 SEASON 2" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่

คุณสมบัติของส่งผลงานเข้าร่วมประกวด

หมดเขต: 
จ, 2024-06-10 16:30

(ขยายเวลา) ประกวดออกแบบลายกราฟฟิกเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ที่ไม่ใช่ลายดอก "SONGKRAN SHIRT DESIGN CONTEST"

ประกวดออกแบบลายกราฟฟิกเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ที่ไม่ใช่ลายดอก "SONGKRAN SHIRT DESIGN CONTEST"

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ (THTI) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกราฟฟิกเสื้อเชิ้ตสงกรานต์ที่ไม่ใช่ลายดอก "SONGKRAN SHIRT DESIGN CONTEST" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อมใบปร

หมดเขต: 
ศ, 2024-03-22 17:00

ประกวดออกแบบลายผ้าเพื่อใช้ในการผลิตกางเกงช้างของจังหวัดเชียงใหม่

ประกวดออกแบบลายผ้าเพื่อใช้ในการผลิตกางเกงช้างของจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าเพื่อใช้ในการผลิตกางเกงช้างของจังหวัดเชียงใหม่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 65,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2024-03-16 16:30

ประกวดแบบลายกางเกง Concept "สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน"

ประกวดแบบลายกางเกง Concept "สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน"

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดตราด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบลายกางเกง Concept "สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อา, 2024-03-10 16:30

ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่"

ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่"

BRAND’S ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic โครงการ BRAND’S Young Blood 2024 "Give Blood Give Lives…พลังเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่" ชิงโล่พระราชทานจาก สมเด็จพระ

หมดเขต: 
พ, 2024-05-15 16:30

ประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต"

ประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต"

โครงการ วมว. คู่ศูนย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Infographic ในหัวข้อ "การบริจาคโลหิต" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2024-01-22 (All day)

ประกวดออกแบบ "Young Talent Contest 2024"

ประกวดออกแบบ "Young Talent Contest 2024"

Samsung ขอเชิญเยาวชนอายุ 16 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Young Talent Contest 2024" ภายใต้หัวข้อ "LIVE A NEW DAY" วันดีๆ เริ่มต้นในพื้นที่บ้าน ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 160,590 บาท

หมดเขต: 
พ, 2024-01-10 16:30

ประกวดลวดลายโมโนแกรม "Dairy Home Monogram"

ประกวดลวดลายโมโนแกรม "Dairy Home Monogram"

Dairyhome Organic ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลวดลายโมโนแกรม "Dairy Home Monogram" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และของสมนาคุณ

หมดเขต: 
อา, 2023-12-31 16:30

ประกวดสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก หัวข้อ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"

ประกวดสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก หัวข้อ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม"

บริษัท เอ็มเอ็ม ดีเวลลอปเมนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์อินโฟกราฟฟิก หัวข้อ "เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2023-09-10 (All day)

ประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย"

ประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย"

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "INFOGRAPHIC DESIGN CONTEST 2023" หัวข้อ "สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความจงรักภัคดี เทิดทูน สถาบัน พระมหากษัตริย์ไทย" ชิงเงินรางวัลมู

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-04 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.