^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดสื่อรณรงค์ “สร้างสำนึกทางจริยธรรมในการทำงานทีวี”

ประกวดสื่อรณรงค์ “สร้างสำนึกทางจริยธรรมในการทำงานทีวี”

คณะนิเทศศาสตร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อรณรงค์ “สร้างสำนึกทางจริยธรรมในการทำงานทีวี” ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 60,000 บาท พร้อม

หมดเขต: 
ส, 2014-12-20 16:00

ประกวดออกแบบ Yaris และ Vios

ประกวดออกแบบ Yaris และ Vios

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Yaris และ Vios ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 400,000 บาท

กำหนดระยะเวลา
วันนี้ - 30 กันยายน 2557

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ “Stamford Sticker Design Contest”

ประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ “Stamford Sticker Design Contest”

มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ขอเชิญนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือ เทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสติ๊กเกอร์ “Stamford Sticker Design Contest” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 สิงหาคม 2557

หมดเขต: 
ศ, 2014-08-22 16:00

ประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึก "แสตมป์ประชาคมอาเซียน"

ประกวดออกแบบภาพแสตมป์และตราประทับที่ระลึก "แสตมป์ประชาคมอาเซียน"

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพแสตมป์ และตราประทับที่ระลึก "แสตมป์ประชาคมอาเซียน" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
อ, 2014-09-30 16:00

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

ประกวดออกแบบ ลายกระเบื้อง Young Creative Contest

กระเบื้อง CAMPANA ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายกระเบื้อง Young Creative Contest ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท 

หมดเขต: 
จ, 2014-09-15 16:00

ประกวด Degree Shows 2014

ประกวด Degree Shows 2014

ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Degree Shows 2014 ครั้งที่ 8 โครงการคัดเลือกสุดยอดงานศิลปนิพนธ์ ประจำปี 2557 ได้เปิดรับสมัครผลงานศิลปนิพนธ์ทางด้านศิลปะและการออกแบบ 7 สาขา ของนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จบการศึกษาในปีการ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-07-31 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ (Institute of Product Quality and Standardization : IQS) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ (Logo) สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

การประกวดสื่อ New Media หัวข้อ "อย่าปล่อยให้เหล้ามาลวงเรา"

แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข มูลนิธิสื่อเพื่อเยาวชน เครือข่ายองค์กรงดเหล้า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร และภาคีเครือข่าย

หมดเขต: 
พ, 2014-04-30 16:00

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน ศิลปาชีพ ๙๐๔ "Future Park Young Designer Contest 2014"

ประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน ศิลปาชีพ ๙๐๔ "Future Park Young Designer Contest 2014"

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค : Future Park และ ศิลปาชีพ ๙๐๔ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผ้าขาวม้าไทย จากร้าน ศิลปาชีพ ๙๐๔ "Future Park Young Designer Contest 2014" Concept Asean Identity 

หมดเขต: 
จ, 2014-06-30 16:00

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

โครงการ "พลังสื่อพลเมือง" เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง

สำนักสร้างสรรค์โอกาสและนวัตกรรม (สำนัก 6) และสำนักรณรงค์สื่อสารสังคม (สำนัก 5) สสส เชิญเยาวชน ทีมละ 3 -5  คน อายุระหว่าง 15-25 ปี ไม่จำกัดสถาบันการศึกษา ส่งผลงานเ้ข้าร่วม โครงการ "พลังสื่อพลเมือง

หมดเขต: 
จ, 2014-04-21 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.