^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น"

ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2015-11-30 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"

ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"

สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND'S® ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ชิงโล่พระราชทานจากส

หมดเขต: 
ศ, 2015-11-20 16:00

ประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก

ประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก

ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ร่วมกับ 12 มหาวิทยาลัย ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตัวละคร (Character Design) เนื่องในวันเอดส์โลก ชิงรางวัลโล่ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ พร้อมเงินรางวัลมูล

หมดเขต: 
ส, 2015-09-19 16:00

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

ประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย"

เกรียนศึกษา และ Young Filmmakers of Thailand ร่วมกับ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ขอเชิญคนรุ่นใหม่อายุไม่เกิน 24 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ หัวข้อ "More Than เมีย" เพื่อสื่อสารความเสมอภาคทางเพศในรูปแบบใดก็ได้ ผู้เข้ารอบ 3 ทีม จะได้รับทุนผลิตงานทีมละ

หมดเขต: 
พ, 2015-09-30 16:00

ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest”

ประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest”

Campana ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายกระเบื้อง “Campana Young Creative Contest” ภายใต้คอนเซป “Living Impression” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2015-09-25 16:00

ประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่"

ประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่"

Tkrai ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่" ชิงรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
จ, 2015-08-10 04:45

ประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์"

ประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์"

ศูนย์ประสานงานการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโปสเตอร์กราฟฟิก "อาคารอนุรักษ์พลังงาน ช่วยคุณประหยัด ชาติได้ประโยชน์" ชิ

หมดเขต: 
อา, 2015-08-16 16:00

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่" ชิงทุนการผลิตสื่อทีมละ 10,000 บาท พร้อมทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ที่ ชุมชนเมืองกื้ด จัง

หมดเขต: 
ส, 2015-07-25 16:00

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

หมดเขต: 
ศ, 2015-05-08 17:00

ประกวดออกแบบลายเสื้อ หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง”

ประกวดออกแบบลายเสื้อ หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง”

Art For The King #SEASON3 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2015-04-03 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.