^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ภายใต้กิจกรรม อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้้า ปี

หมดเขต: 
พฤ, 2016-06-30 16:00

ประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working"

ประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working"

Talent Co-working Space ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working" ชิงทุนการศึกษา พร้อม Talent Member Card มูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2016-03-26 18:00

ประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

ประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2016-04-08 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

ระกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

บริษัท กันยง จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ

หมดเขต: 
อา, 2016-02-21 16:00

ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”

ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green” ชิงเงินรางวัลฒุลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2016-03-07 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก” เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
ศ, 2016-01-15 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ศูนย์ อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบรายเดือน) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2016-09-30 16:00

ประกวด Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบชุด)

ประกวด Info graphic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบชุด) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2016-09-20 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop!

หมดเขต: 
อ, 2016-03-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2015-12-04 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.