^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

ประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)”

สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “ชุดโปสเตอร์ความปลอดภัยในการทำงาน (Infographic)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๕๕,

หมดเขต: 
อ, 2017-05-30 16:00

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

ประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์”

มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบอักษรประดิษฐ์ “รางวัลนริศรานุวัดติวงศ์ในด้านอักษรประดิษฐ์” แนวคิด “ย่านเก่า เล่าอดีต” เนื่องในงานวันนริศ ปีพุทธศักราช ๒๕๖๐ ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
ศ, 2017-03-31 16:00

ประกวด Motion Graphic

ประกวด Motion Graphic

innowhale แฃร่วมกับ สสส ขอเชิญนักศึกษา และปรชาชนทั่วไป สมัครเข้าร่วม Weekend Innovator: WORKSHOP - Media for Good [Motion Graphic] และส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Motion Graphic ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2017-04-21 16:00

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผุ้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ปี 2560 : Design Excellence Award (DEmark) 2017

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

ประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic และ Motion Infographic “พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี” ปี 2 หัวข้อ “รู้ทันกลลวง ห่างไกลโฆษณาปลอม”

หมดเขต: 
อา, 2017-04-30 23:59

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award”

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าที่ระลึก และลวดลายกราฟฟิคหรือตัวการ์ตูน โครงการ “THAI Shop Design Award” ภายใต้แนวคิด “THAI is always with you” ชิงบัตรโดยสารไป-กลั

หมดเขต: 
ศ, 2016-09-30 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี"

ประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี"

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic "พลังสร้างสรรค์ ส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี" หัวข้อ “อ่านก่อนซื้อ คิดก่อนใช้ คนไทยสุขภาพดี” ชิงรางวัลมูลค่ารวม

หมดเขต: 
พฤ, 2016-08-25 (All day)

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo"

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo"

UNIQLO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" ภายใต้หัวข้อ "Nintendo" ชิงเงินรางวัล พร้อมได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณชิเงรุ มิยาโมโตะ แห่

หมดเขต: 
พ, 2016-08-31 16:00

ประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic”

ประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic”

ขอเชิญนักศึกษา และนักออกแบบอิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานศิลปะโครงการ “Create Your Original Story” สร้างสรรค์เรื่องราวในแบบของคุณภายใต้ห้วข้อ “Thailand Iconic” ชิงตั๋วเครื่องบินไปกลับ เพื่อชมงานศิลปะ ณ ประเทศสิงคโปร์ พร้อมที่พ

หมดเขต: 
ศ, 2016-05-20 23:00

ประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง"

ประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง"

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 61,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2016-05-15 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.