^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

ระกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

บริษัท กันยง จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ

หมดเขต: 
อา, 2016-02-21 16:00

ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”

ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green” ชิงเงินรางวัลฒุลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2016-03-07 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก” เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
ศ, 2016-01-15 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ศูนย์ อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบรายเดือน) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2016-09-30 16:00

ประกวด Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบชุด)

ประกวด Info graphic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม”

ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบชุด) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2016-09-20 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop! Bullying

มูลนิธิรักษ์ไทย สมาชิกองค์การแคร์นานาชาติ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ เพื่อการรณรงค์ หยุด! การรังแกและความรุนแรงในโรงเรียน Poster Design Competition…Stop!

หมดเขต: 
อ, 2016-03-15 16:00

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ การยางแห่งประเทศไทย ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2015-12-04 16:00

ประกวดแบบ ID IDEA หัวข้อ "Fantastic Future Product"

ประกวดแบบ ID IDEA หัวข้อ "Fantastic Future Product"

สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแบบ ID IDEA หัวข้อ "Fantastic Future Product" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 14,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2016-02-29 16:00

ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น"

ประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์สื่ออินโฟกราฟิกของงานวิจัยแปลงร่าง ตอน "กินเป็น" ชิงเงินรางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2015-11-30 16:00

ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"

ประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต "BRAND'S Young Blood 2015"

สภากาชาดไทย ร่วมกับ BRAND'S® ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอคลิป และ ประกวดสื่อภาพนิ่ง Infographic รณรงค์บริจาคโลหิต หัวข้อ “BRAND’S Young Blood บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจ ยิ่งให้ยิ่งได้สุขภาพดี” ชิงโล่พระราชทานจากส

หมดเขต: 
ศ, 2015-11-20 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod