^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE” หัวข้อ “NEW NORMAL” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

วัตถุประสงค์

 • เพื่อกระตุ้นให้กับกลุ่มเยาวชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเป็นพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19
 • เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของกลุ่มเยาวชนผ่านการสื่อสารที่เกี่ยวกับโรคโควิด19
 • เพื่อผลิตชิ้นงานสื่อเกี่ยวกับกิจกรรมรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19 หรือประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ
 • เพื่อสื่อสารกิจกรรมรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 ในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้เข้าถึงผู้รับสารได้กว้างขึ้นและตรงกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น

หัวข้อการประกวด

 • Normal me: การดูแลตัวเองในยุค New Normal
 • Normal Family: การดูแลครอบครัวและคนรอบข้างในยุค New Normal
 • Normal Community: การอยู่ร่วมกันในสังคมและชุมชนในยุค New Normal

เกณฑ์และขั้นตอนการรับสมัคร

 • ผู้สมัครจะต้องมีอายุระหว่าง 15 - 25 ปี และต้องศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาเท่านั้น
 • ผู้สมัครจะต้องคิดชื่อ ทีม โดยภายในทีมจะต้องประกอบด้วยบุคคลอย่างน้อย 1 คน (สามารถเข้าร่วมโครงการแบบเดี่ยว) ทั้งนี้ สามารถรวมทีมได้ไม่เกิน 3 คน
 • แต่ละทีมจะต้องเลือกหัวข้อที่จะสร้างสรรค์ผลงานหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งเท่านั้น เพื่อจัดทำเป็นผลงานในรูปแบบสื่อวิดีโอหรืออินโฟกราฟิก (เลือกประเภทใดประเภทหนึ่ง) จำกัดการส่งทีมละ 1 ผลงาน

หมายเหตุ หากผู้สมัครต้องการเปลี่ยนแปลง หัวข้อ หรือ ชิ้นงาน จากใบสมัคร ผู้สมัครต้องแจ้งความประสงค์มาที่อีเมล์ gencochallenge@gmail.com โดยในอีเมล์ต้องระบุรายละเอียดว่า ทีมใด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดจากหัวข้อ/ชิ้นงานใด เป็น หัวข้อ/ชิ้นงานใด

กติกาการส่งผลงานเข้าประกวด
 1. ผลงานประเภทสื่อวิดีโอ
  • สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อที่กำหนดในรูปแบบสื่อวีดิโอสร้างสรรค์ ความยาวไม่เกิน 3 นาที
  • ไม่จำกัดสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบของสื่อวีดิโอ (Motion Graphic / TikTok / Short Movie)
  • ภายในสื่อวีดีโอจะต้องมี Logo ของ สช. หรือ Hashtag #สช #GENCOCHALLENGE โดยสามารถดาวน์โหลด Logo
 2. ผลงานประเภทสื่ออินโฟกราฟิก
  • สร้างสรรค์ผลงานในหัวข้อที่กำหนดในรูปแบบภาพโปสเตอร์อินโฟกราฟิกขนาด A4
  • ไม่จำกัดสไตล์การสร้างสรรค์ผลงานและรูปแบบของภาพกราฟิก
  • ภายในสื่ออินโฟกราฟิกจะต้องมี Logo ของ สช. และ Hashtag #สช #GENCOCHALLENGE โดยสามารถดาวน์โหลด Logo

การรับสมัครเเละส่งผลงาน

 1. กรอกใบสมัครออนไลน์ตั้งเเต่ วันนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 18.00 น.
 2. ส่งผลงานที่ Email : gencochallenge@gmail.com
  • โดยระบุหัวอีเมล์ ดังนี้ (ชื่อทีม) (ประเภทชิ้นงานประเภทสื่ออินโฟกราฟิก, ภาพเคลื่อนไหว) (หัวข้อที่เลือก) (ชื่อชิ้นงาน)
  • การส่งผลงานทั้งสองประเภทให้อัพโหลดผลงานผ่าน Google Drive ให้เรียบร้อยและเปิดสาธารณะ และแนบลิงก์มาใน Email พร้อมทั้งเขียนชื่อ สมาชิกสามารถเขียนอธิบายชิ้นงานเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาอีเมล์
 3. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 สิงหาคม 2563 นี้เท่านั้น

หมายเหตุ หากมีการเปลี่ยนเเปลงหัวข้อจากใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุหัวข้อใหม่ เเละ เเจ้งหมายเหตุว่ามีการเปลี่ยนเเปลงหัวข้อ

โล่และเงินรางวัล

 • รางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับโล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จำนวนประเภทละ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จำนวนประเภทละ 1 รางวัล
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (ชมเชย) ในแต่ละประเภทการประกวดจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จำนวนประเภทละ 3 รางวัล

ติดต่อสอบถาม

 • คุณมณีรัตน์ พึงเทอดธรรม : 087-4882225
 • คุณบัณฑิตา อัคราวุธ : 090-9027905
 • www.facebook.com/NHCO.thai
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
13 ก.ค. 2020 09:00 to 31 ก.ค. 2020 18:00

Members Online

There are currently 0 users online.