^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest"

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นผ่านแพลตฟอร์ม TikTok "กอช. TikTok Contest" ชิงเงินรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2022-09-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

ประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอส่งเสริมจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา หัวข้อ “ครูรักเด็ก…เด็กรักครู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 128,000 บาท พร้อมหนังสือตามรอยพระยุคลบาท โล่ราง

หมดเขต: 
อ, 2022-05-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์"

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กไทยใจซื่อสัตย์" ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2022-03-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นใหม่ กับการต่อต้าน Fake News"

ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย (Anti Fake News Center : AFNC) ภายใต้สังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา และระดับอาชีวศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ภายใต้หัวข้อ "คนรุ่นให

หมดเขต: 
ศ, 2022-03-25 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก"

สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "พลังผู้สูงวัย … ใส่ใจดูแลช่องปาก" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2022-03-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "บีวันไลติ้ง ทุกสิ่งเป็นไปได้ ผ่านคลิปไวรัล"

ประกวดคลิปวิดีโอ "บีวันไลติ้ง ทุกสิ่งเป็นไปได้ ผ่านคลิปไวรัล"

Bewon Lighting ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "บีวันไลติ้ง ทุกสิ่งเป็นไปได้ ผ่านคลิปไวรัล" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง"

ประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง"

สบู่วิภาดา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอลง Tiktok "สบู่แครอทวิภาดาคู่กับอะไรก็ปัง" ชิงเงินรางวัล พร้อมผลิตภัณฑ์สบู่วิภาดา

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2022-02-28 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up” ชิงทุนสนับสนุน

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2021-12-27 23:59

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ปี 2564 ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิ

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.