^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นใน แอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-09-20 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง"

J&&T Express ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-09-14 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

Krungsri Imax ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023" หัวข้อ "ดูหนังง่ายง่าย ได้ด้วย krungsri app" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔"

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔" ในโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๗๐๐,๐๐

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย"

ประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย"

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-07 16:30

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"

ประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU"

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์แนะนามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ในหัวข้อ "OH HO PCRU" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๕๔,๐๐๐ บาท พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-09 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566

ประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Tik Tok รณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจําปี 2566 ภายใต้หัวข้อ "หยุดค้าคน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-04-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวขัอ "สูงวัยฟันดี….ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวขัอ "สูงวัยฟันดี….ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล"

กรมอนามัย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้หัวขัอ "สูงวัยฟันดี….ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล" ชิงเงินรางวัลมูลค่าร่วม 40,000 บาท

คุณสมบัติของผู้ส่งเข้าประกวด

หมดเขต: 
อา, 2023-04-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม"

กรมกิจการเด็กและเยาวชน ร่วมกับ มูลนิธิพุทธภูมิธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Thailand Tomorrow คนรุ่นใหม่ทำความดีเพื่อสังคม" ชิงทุนการศึกษา รวมมูลค่า 80,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-03-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.