^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

ประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up”

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอวิทยาศาสตร์ หัวข้อ “วิทย์ Me Up” ชิงทุนสนับสนุน

หมดเขต: 
จ, 2022-01-31 16:30

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห้งชาติ ปี 2565

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ขอเชิญน้องๆ อายุ 6-14 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดเรียงความหรือคลิปวิดีโอ เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2565 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2021-12-27 23:59

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

ประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตสื่อคลิปวิดีโอและสื่ออินโฟกราฟิก DigiFam Awards ครั้งที่ 3 ปี 2564 ภายใต้โครงการ “Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิ

หมดเขต: 
อ, 2021-11-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K."

ประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K."

สำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและภาพถ่าย ในหัวข้อ "สุขติดบ้าน ด้วยนันทนาการ STAY HOME O.K." ชิงเงินรางวัลและของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 70,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2021-10-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021"

ประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ร่วมกับ สมาคมเครื่องบินกระดาษพับ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเครื่องบินกระดาษ "Thailand Paper-folding Airplane Competition 2021" ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และข

หมดเขต: 
พ, 2021-09-15 16:30

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

ประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข”

กรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคม ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิป VDO หัวข้อ “ขนส่งทางราง เส้นทางสร้างความสุข” ภายใต้โครงการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมต่อการพัฒนาระบบขนส่งทางราง ชิงเงินร

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "หนังสือ" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

ประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข"

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ OKMD ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอของดีบ้านฉัน 2021 หัวข้อ "สุนัข" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 40,000 บาท

กติกาและเงื่อนไข

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่ ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต"

DENSO ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพื่อนำเสนอบริษัทเด็นโซ่ ในหัวข้อ "นวัตกรรมเด็นโซ่  ขับขี่ปลอดภัย ใส่ใจคาร์บอน สู่โลกอนาคต" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2021-07-23 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน"

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุ 12-18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "นวัตกรรมสร้างสรรค์สู่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทะเลไทยอย่างยั่งยืน" หัวข้อ "เยาวชนนำรักษ์ พิทักษ์สิ่งแวดล้อม Youth Voice - Use your voice fo

หมดเขต: 
จ, 2021-05-31 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.