^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

ประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี 2562 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 70,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ

หมดเขต: 
ศ, 2019-05-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”

ประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude”

โรงเรียนนานาชาติเมริทตัน บริติช เชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสร้างสรรค์ 90 วินาที หัวข้อ “เด็กคิดบวก : Positive Attitude” ชิงทุนการศึกษา พร้อมพร้อมโล่เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
จ, 2019-04-08 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก”

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษา อายุระหว่าง 15 - 20 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก” ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
อ, 2019-03-26 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน และเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน” โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

หมดเขต: 
พ, 2019-03-20 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนั

หมดเขต: 
อา, 2019-02-10 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

"กลุ่มเพลินจิต 35" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-24 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว”

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดย ผลิตภัณฑ์แนทแคร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

หมดเขต: 
อา, 2018-12-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
พฤ, 2019-01-31 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค” ชิงเงินรางวัลมูลค

หมดเขต: 
ศ, 2018-11-23 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า"

ประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า"

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า" ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
พ, 2018-10-31 07:02

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.