^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.”

ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.”

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมกาประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2020-07-03 16:30

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ หัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น”

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ หัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น”

OKMD ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ หัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น” ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเสื้อ okmdia เป็นของที่ระลึกสุดชิค

หมดเขต: 
พฤ, 2020-06-11 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผล

หมดเขต: 
อ, 2020-06-30 16:30

แข่งขันผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง"

แข่งขันผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง"

คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3-6 และ ปวช. ปี1-3 หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันผลิตคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เด็กสร้าง(สรรค์)เรื่อง" ในโครงการ COMM.ARTS DNA LIVE ชิงเงินรางวัลม

หมดเขต: 
ศ, 2020-06-26 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับ โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เส้นทางสร้างสุข กับ รฟม.” ตอน สุขง่ายๆ ได้ทุกที่ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 60

หมดเขต: 
ส, 2020-02-29 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว”

สมาคมธรุกิจการท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “1 Day Trip เช็คอิน กิน เที่ยว” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และโล่ราง

หมดเขต: 
ส, 2020-01-25 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง"

ประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง"

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ (Clip VDO) โรคความดันโลหิตสูง ภายใต้แนวคิด "วัดก่อน รู้เสี่ยง เลี่ยงโรคความดันโลหิตสูง" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
ศ, 2020-01-03 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน”

สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอภายใต้แนวคิด “ของดีบ้านฉัน” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 160,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2019-11-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "The Sims 4 Discover University"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "The Sims 4 Discover University"

บริษัท Electronic Arts ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "The Sims 4 Discover University" ภายใต้แนวคิด "มหาวิทยาลัยในฝัน" ชิงเงินรางวัล พร้อมของรางวัลมูลค่ารวมกว่า 85,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2019-11-29 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)”

สถาบันพัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฝุ่นละอองขนาดเล็กเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM2.5)” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัต

หมดเขต: 
ศ, 2019-11-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.