^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย”

ประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย”

ศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ทักษะความปลอดภัยในเด็ก หัวข้อ “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย” ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

กติกาการประกวด

 • เจ้าของผลงานคลิป เด็กอายุ 6-12 ปี หรือระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6
 • ความยาวคลิป ไม่น้อยกว่า 2 นาที แต่ไม่เกิน 5 นาที
 • ประเภทคลิป ใช้คนแสดงจริง หรือแบบ Animation ก็ได้ โดยรูปแบบไฟล์และขนาดคลิป .MP4 resolution VDO มีขนาดไม่เกิน 250 MB  width 1280 x height 720 pxl.

เงื่อนไขสำคัญ

 • ผู้ที่ส่งคลิปเข้าประกวด ต้องเป็นผู้ถ่ายคลิปนั้นด้วยตนเองหรือถ่ายร่วมกับทีมงาน ห้ามนำคลิปของผู้อื่นมาส่งประกวด
 • 1 คน ส่งได้ไม่เกิน 1 คลิป
 • คลิปที่ส่งประกวด ต้องไม่มีลิขสิทธิ์ผูกพันกับบุคคลหรือองค์กรใด
 • หากมีการนำข้อมูล ภาพ เสียง ฯลฯ ของผู้อื่นมาอ้างอิงในคลิป โปรดใส่ชื่อและแหล่งที่มาเพื่อให้เกียรติเจ้าของ
 • ผู้จัดมีสิทธิ์ในการพิจารณาปฏิเสธคลิป หรืองดเผยแพร่คลิปที่เห็นว่าไม่เหมาะสม เช่น ละเมิดลิขสิทธิ์, ขัดต่อกฎหมาย
 • เจ้าของคลิป ยินยอมให้ผู้จัดนำคลิปไปเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์แก่สาธารณะ (ทั้งคลิปที่ได้และไม่ได้รางวัล) โดยไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์แก่เจ้าของคลิป
 • ผลตัดสินของกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

วิธีส่งคลิปเข้าประกวด

 • ผู้สมัครต้องเข้าไปเรียนหลักสูตร “Safety Hunter ภารกิจพิชิตจุดเสี่ยง” ให้ผ่านก่อน เพื่อให้มีความรู้เรื่องทักษะความปลอดภัยในเด็ก และได้ใบประกาศผ่านหลักสูตร https://csip.postriskspot.com/course/safety-hunter/?fbclid=IwAR0DpNg_3xZZpFR1dGTmT82uMme9DX4hai_5-oE289fKOikCm_CW_fC5pT0
 • ผู้สมัครสแกน QR Code เพื่อกรอกข้อมูล และส่งผลงานคลิป https://forms.gle/NTbGhoVBtPmDYtNp7

กำหนดระยะเวลา

 • ระยะเวลาส่งคลิป ตั้งแต่ 18 กันยายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 ขยายระยะเวลาถึง 31 ตุลาคม 2563
 • ประกาศรางวัล  ทางเฟซบุ๊ก NICFD Mahidol  วันที่ 9 ตุลาคม 2563

เกณฑ์ตัดสิน  

 • เนื้อหา/ข้อมูลที่ปรากฏในคลิปมีความถูกต้อง  
 • คลิปสื่อให้เห็นความเสี่ยง เรื่อง “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย” อย่างชัดเจน
 • คลิปสื่อให้เห็นวิธีการป้องกัน วิธีเล่นที่ปลอดภัยและสนุก เรื่อง “สนามเด็กเล่น ที่หนูเล่นอย่างปลอดภัย” อย่างชัดเจน และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง
 • คลิปทำออกมาได้น่าสนใจ น่าติดตาม มีความคิดสร้างสรรค์    

รางวัลการประกวด

 • ชนะเลิศ 3,000 บาท จำนวน 10 รางวัล
 • ชมเชย 1,000 บาท จำนวน 20 รางวัล

ติดต่อสอบถาม
คุณกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์ (พี่ปัด)
โทร.02-6449080-1
มือถือ 084-552-4621
อีเมล kanitthakatanyutaporn@gmail.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณกนิษฐา กตัญญุตาภรณ์

มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
หมดเขต: 
22 ก.ย. 2020 09:00 to 31 ต.ค. 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.