^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย "Dance with me หนีโรคอ้วน"

ประกวดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย "Dance with me หนีโรคอ้วน"

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ขอเชิญผู้สนใจอายุ 7 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย "Dance with me หนีโรคอ้วน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2024-01-20 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "Human Rights in daily life"

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "Human Rights in daily life"

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "Human Rights in daily life" ชิงเงินรางวัลมูล

Deadline: 
Thu, 2023-12-07 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอนำเสนออาหารพื้นเมืองในท้องถิ่น ในหัวข้อ "สุดจัด....ในย่านนี้"

ประกวดคลิปวิดีโอนำเสนออาหารพื้นเมืองในท้องถิ่น ในหัวข้อ "สุดจัด....ในย่านนี้"

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา ตรัง ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอนำเสนออาหารพื้นเมืองในท้องถิ่น ในหัวข้อ "สุดจัด....ในย่านนี้" ชิงเงินรางวัล พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2023-11-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3"

ประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3"

สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 34,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2024-02-15 16:30

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงก

Deadline: 
Fri, 2023-10-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 69,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

Deadline: 
Sat, 2023-09-30 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023 หัวข้อ "หกขาหนึ่งพลัง หยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้า ต่างตัวต่างภาษา ก็เข้าใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเ

Deadline: 
Thu, 2023-09-21 (All day)

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นใน แอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2023-09-20 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง"

J&&T Express ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2023-09-14 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

Krungsri Imax ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023" หัวข้อ "ดูหนังง่ายง่าย ได้ด้วย krungsri app" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ

Deadline: 
Thu, 2023-08-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.