^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023"

bTaskee Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ "สังคมไทยกับอาชีพแม่บ้าน : Maid in Thailand 2023" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2023-01-31 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สวนพฤกษศาสตร์ TikTok Challenge"

ประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สวนพฤกษศาสตร์ TikTok Challenge"

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้น "สวนพฤกษศาสตร์ TikTok Challenge" หัวข้อ "มหัศจรรย์พรรรณไม้ เที่ยวสบายๆ กับสวนพฤกษศาสตร์" ชิงเงินรางวัลรวมกว่า

Deadline: 
Fri, 2022-12-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ออกไอเดีย Activity แปลกใหม่ ที่พร้อมสนุกกับสวนน้ำ Andamanda Phuket"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ออกไอเดีย Activity แปลกใหม่ ที่พร้อมสนุกกับสวนน้ำ Andamanda Phuket"

Thinkster ร่วมกับ Andamanda Phuket ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ออกไอเดีย Activity แปลกใหม่ ที่พร้อมสนุกกับสวนน้ำ Andamanda Phuket" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2023-03-31 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประกวดคลิปวิดีโอการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ร่วมกับ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการประกวดคลิปวิดีโอการประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพร

Deadline: 
Fri, 2022-12-09 16:30

โครงการประกวดทำคลิปวิดีโอมารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร ปี 3 “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3”

โครงการประกวดทำคลิปวิดีโอมารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร ปี 3 “สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3”

“สัญจรดี วิถีไทย ปีที่ 3”
โครงการประกวดทำคลิปวิดีโอมารยาทไทย แก้ไขปัญหาจราจร ปี 3
หัวข้อ “จอดรถให้ถูกที่ ขับขี่ให้ถูกทาง”

Deadline: 
Fri, 2023-01-13 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย"

ประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย"

สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ร่วมกับ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "แนะนำประเทศ โรงเรียน หรือ เมืองที่อาศัย" ชิงโอกาสเป็นตัวแทนประเทศเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่

Deadline: 
Tue, 2022-11-22 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "GSB TikTok Challenge"

ประกวดคลิปวิดีโอ "GSB TikTok Challenge"

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "GSB TikTok Challenge" หัวข้อ "ทิปส์การออมเจ๋ง ๆ สไตล์คุณ" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 48,000 บาท

Deadline: 
Sat, 2022-10-29 16:30

ประกวดภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ หัวข้อ "มหัศจรรย์ บั้งไฟพญานาค ปี ๒๕๖๕"

ประกวดภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ หัวข้อ "มหัศจรรย์ บั้งไฟพญานาค ปี ๒๕๖๕"

จังหวัดหนองคาย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพนิ่งและคลิปวิดีโอ หัวข้อ "มหัศจรรย์ บั้งไฟพญานาค ปี ๒๕๖๕" ชิงเงินรางวัล และของรางวัลมูลค่ารวมกว่า ๗๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Sat, 2022-10-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม"

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ ภายใต้หัวข้อ "ไทยพร้อม" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 330,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2022-09-30 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เราจะทําให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เราจะทําให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า"

กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เราจะทําให้ประเทศไทยปลอดโรคพิษสุนัขบ้า" ภายใต้แนวคิด "Rabies: One Health, Zero Deaths" เนื่องในวันโรคพิษสุนัขบ้าโลก 28 กันย

Deadline: 
Thu, 2022-09-22 (All day)

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.