^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒”

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก “DIGIFAM AWARDS ครั้งที่ ๒” โครงการ Healthy Digital Family “เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง” ชิงถ้วยพระราชทาน ศาสตราจาร

Deadline: 
Tue, 2020-09-15 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

ประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถีชีวิตใหม่ในสถานประกอบการ ทั้งภาคอุตสาหกรรม ภาคธุรกิจ และภาคการท่องเที่ยวและโรงแรม กรณีโควิด - 19"

กรมควบคุมโรค โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับสำนักวิชาการสาธารณสุข, กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ, กรมอนามัย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ขอเชิญสถานประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "ฐานวิถี

Deadline: 
Fri, 2020-08-21 16:30

ประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

ประกวดผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแอนิเมชั่นและคลิปวิดีโอ ประชาสัมพันธ์การสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติด หัวข้อ “สร้างพื้นที่ปลอดภัย ลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด : Sav

Deadline: 
Fri, 2020-08-14 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง”

ชมรมสื่อดีดิจิทัล (D New Media) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ ภายใต้แนวคิด “บอกรักแม่ให้สุดปัง” ในโครงการ Happy Mother’s Day ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2020-08-03 23:59

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

ประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020

Krungsri IMAX ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Krungsri IMAX Video Contest 2020 หัวข้อ “ดูหนังวิถีใหม่ ไร้เงินสด ที่กรุงศรีไอแมกซ์ ความห่วง ไม่เคยห่าง” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2020-09-15 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE” หัวข้อ “NEW NORMAL” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ”

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “สิ่งที่อยากจะทำให้แม่ พร้อมบอกรักแม่ในแบบของคุณ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 12,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2020-07-14 16:30

ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.”

ประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.”

การประปานครหลวง (กปน.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมกาประกวดสร้างสรรค์คลิปวิดีโอรณรงค์ประหยัดน้ำแนวใหม่ กับ “ฉลากประหยัดน้ำของ กปน.” ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2020-07-03 16:30

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ หัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น”

ประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ หัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น”

OKMD ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโออย่างสร้างสรรค์ สไตล์คุณ หัวข้อ “สอนออนไลน์ แบบไหนที่อยากเห็น” ชิงเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเสื้อ okmdia เป็นของที่ระลึกสุดชิค

Deadline: 
Thu, 2020-06-11 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

ประกวดคลิปวิดีโอของนักศึกษา 2020 "SOCIAL RESPONSIBILITY"

สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอเชิญนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาที่เป็นสมาชิกของสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งผล

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.