^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ กระทรวงยุติธรรม ขอเชิญนักเรียน และเยาวชนอายุระหว่าง ๑๕ – ๑๘ ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ยุติธรรมชุมชน” โครงการสื่อสรรค์สร้างสังคมสมานฉันท์ ชิงทุนการศึกษามูลค่ารว

Deadline: 
Wed, 2019-03-20 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

ประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18”

สำนักพิมพ์แพรวเยาวชน ขอเชิญผู้สนใจอายุไม่เกิน 18 ปีในวันที่สมัคร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสุนทรพจน์ หัวข้อ “สิ่งที่ฉันได้เรียนรู้ก่อนอายุ 18” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร หนังสือออกใหม่ของสำนั

Deadline: 
Sun, 2019-02-10 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร"

"กลุ่มเพลินจิต 35" ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เลือกอย่างไร" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 200,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2019-01-24 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว”

บริษัท อินเตอร์ไทย ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด โดย ผลิตภัณฑ์แนทแคร์ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์กำจัดสิว” ชิงทุนการศึกษาและรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2018-12-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste”

บริษัท ซีพีแรม จำกัด ร่วมกับ สาขามีเดียอาตส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนรุ่นใหม่ไร้ Food Waste” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 360,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2019-01-31 18:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค”

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ร่วมกับ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ผู้ประกอบการใจสะอาด ปราศจากการเอาเปรียบผู้บริโภค” ชิงเงินรางวัลมูลค

Deadline: 
Fri, 2018-11-23 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า"

ประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า"

จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "งานมหัศจรรย์สีสันแห่งโคม ครั้งที่ 4 : Amazing Lights in Wonderland #4" หัวข้อ "ชีวิตดี๊ดีที่ .. ออกหว่า" ชิงเงินรางวัล

คุณสมบัติ

Deadline: 
Wed, 2018-10-31 07:02

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต”

คุรุสภา ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ความซื่อสัตย์สุจริต” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 66,000 บาท พร้อมโล่ร

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก”

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอโครงการสื่อสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวข้อ “รักษ์โลกเลิกพลาสติก” ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Thu, 2018-08-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

ประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์”

กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ “ความปลอดภัยในการขับขี่รถจักรยานยนต์” ชิงเงินรางวัลรมูลค่าวม 100,000 บาท

กติกาการส่งผลงาน

Deadline: 
Fri, 2018-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod