^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมเอกลักษณ์ล้านนา ภายใต้หัวข้อ “ล้านนา…เล่าว่า”

Deadline: 
Mon, 2018-04-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่)

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่)

กองทุนเฉลิมพระเกียรติ ๑๐๐ ปี สมเด็จย่า คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “เติมต่อ..รอยยิ้มที่หายไป” (เพื่อผู้ป่วยปากแหว่งเพดานโหว่) ชิงเง

Deadline: 
Fri, 2018-06-29 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)”

สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ประชาชนจะได้อะไร เมื่อโรงพยาบาลมีคุณภาพ (มาตรฐาน HA)” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Mon, 2018-01-22 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ออมเพื่อ...”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ออมเพื่อ...”

กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการแบ่งปันประสบการณ์การออม ผ่านคลิปวิดีโอ หัวข้อ "ออมเพื่อ..." ภายใต้แนวคิด "กอช.

Deadline: 
Fri, 2018-01-05 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอที่สื่อถึงเกม MapleStory หัวข้อ “Your Funny MapleStory”

ประกวดคลิปวิดีโอที่สื่อถึงเกม MapleStory หัวข้อ “Your Funny MapleStory”

Nexon Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดคลิปวิดีโอที่สื่อถึงเกม MapleStory ภายใต้หัวข้อ “Your Funny MapleStory” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Thu, 2017-11-30 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน"

บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Drive DD United Season 3" หัวข้อ "คิดเพื่อจิตสำนึก สร้างสรรค์เพื่อรักษาทุกชีวิต ให้ลดสปีดบนถนน" ชิงทุนการศึกษา พร้อมโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Wed, 2017-10-25 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เปลี่ยนทัศนคติใหม่ ในการบริจาคหนังสือ"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เปลี่ยนทัศนคติใหม่ ในการบริจาคหนังสือ"

สมาคมผู้จัดพิมพ์และจำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "เปลี่ยนทัศนคติใหม่ ในการบริจาคหนังสือ" ชิงเงินรางวัลมมูลค่ารวม 40,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "Cyber Security"

ประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security

SCB ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์ และ ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “Cyber Security” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘สิวปุ๊ป เดอร์มิสท์ปั๊ป’

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘สิวปุ๊ป เดอร์มิสท์ปั๊ป’

Dermist ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ ‘สิวปุ๊ป เดอร์มิสท์ปั๊ป’ ชิงรางวัลเงินสดมูลค่า 11,000 บาท พร้อม Gift set ผลิตภัณฑ์ของเดอร์มิสท์

Deadline: 
Wed, 2017-09-20 16:00

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?"

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?"

Lazada ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างคลิปวิดีโอ "Lazada Short Film Contest 2017" หัวข้อ "How can Lazada transform your daily life?" ในโครงการ Lazada Scholarship 2017 ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 120,000 บาท

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.