^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอโครงการ “เที่ยวเล่นเป็นเรื่อง EP.1”

ประกวดคลิปวิดีโอโครงการ “เที่ยวเล่นเป็นเรื่อง EP.1”

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นโครงการ “เที่ยวเล่นเป็นเรื่อง EP.1” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 80,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-06-10 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่เพียงพอ”

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่เพียงพอ”

ยูเมะ พลัส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ “ฮอร์โมนพอเพียงกับ "สุข" ที่เพียงพอ” ความยาวไม่เกิน 5 นาที ชิงทุนการศึกษากว่า 100,000 บาท

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 18:00

ประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ "CSR Junior Award ปีที่ 2"

ประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ "CSR Junior Award ปีที่ 2"

ภาควิชาการประชาสัมพันธ์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาดไทย ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการประชาสัมพันธ์และคลิปวิดีโอ ในโครงการ "CSR Junior Award ปีที่ 2" ภายใต้แนวความคิด

Deadline: 
Sat, 2016-04-30 16:00

ประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ช้อปทั่วไทย ง่ายนิดเดียว”

ประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ช้อปทั่วไทย ง่ายนิดเดียว”

บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการผลิตสื่อคลิปวิดีโอสั้น หัวข้อ “ช้อปทั่วไทย ง่ายนิดเดียว” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 110,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Thu, 2016-03-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก” เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Fri, 2016-01-15 16:00

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ สโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App"

ประกวดสร้างคลิปวิดีโอ สโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App"

บริษัท ลาซาด้า จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างคลิปวิดีโอ สโลแกน "Effortless Shopping with Lazada App" ความยาว 1 นาที ในโครงการ Lazada Scholarship 2015 ชิงทุนรางวัลการศึกษามูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมประกาศณียบัตร และศึ

Deadline: 
Sat, 2015-10-31 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน

ประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน

นมโรงเรียน ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเชิญชวนดื่มนมโรงเรียน ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า27,000 บาท พร้อมของรางวัลจากผู้มีอุปการคุณ

Deadline: 
Thu, 2015-09-10 16:00

ประกวด Viral Clip VDO หัวข้อ “สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต”

ประกวด Viral Clip VDO หัวข้อ “สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ส่ง Viral Clip VDO เข้าร่วมโครงการ Balance Energy Clip Contest ในหัวข้อ "สมดุลพลังงาน สมดุลชีวิต" ชิงรางวัลกว่า 120,000 บาท พร้อมพร้อมประกาศนียบัตร และโอกาศศึกษาดูงานด้านพ

Deadline: 
Sat, 2015-08-15 16:00

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ เรื่อง "การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า"

ประกวดคลิปวิดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ เรื่อง "การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า"

กรมการค้าภายใน ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ กวดคลิปวิดีโอเพื่อสร้างการรับรู้ เรื่อง "การรักษาความเป็นธรรมทางการค้า" ภายใต้โครงการรวมพลังเครือข่ายกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

ประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ หัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน”

กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสั้นและคลิปวิดีโอ ในหัวข้อ “คนไทยได้อะไรจากประชาคมอาเซียน” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1,800,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.