^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอ

ประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3"

ประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3"

สํานักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย ขอเชิญโรงเรียนประถมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "กิจกรรมโรงเรียนผู้พิทักษ์ฟันดี รุ่นที่ 3" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 34,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-15 16:30

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

ประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage"

กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม, สภาวัฒนธรรมแห่งประเทศไทย และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสร้างสรรค์งานลอยกระทง หัวข้อ "Loy Krathong: world class heritage" โครงก

หมดเขต: 
ศ, 2023-10-20 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

ประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence"

Taiwan Excellence ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ Reels "Share Your Expression with Taiwan Excellence" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 69,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 (All day)

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

ประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2023 หัวข้อ "หกขาหนึ่งพลัง หยุดยั้งโรคพิษสุนัขบ้า ต่างตัวต่างภาษา ก็เข้าใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 15,000 บาท พร้อมเ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-09-21 (All day)

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

ประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นในแอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai)

สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวเชียงใหม่ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดถ่ายคลิปวิดีโอสั้นใน แอพพลิเคชั่น TikTok "เที่ยวเชียงใหม่ มิติใหม่ 25 อำเภอ" กับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยว (Unseen Chiang Mai) ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2023-09-20 12:00

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง"

ประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง"

J&&T Express ขอเชิญนิสิต นักศึกษา หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ หัวข้อ "นวัตกรรมรักษ์โลกในอุตสาหกรรมขนส่ง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2023-09-14 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

ประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023"

Krungsri Imax ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หรือ ประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ "Krungsri IMAX Video Contest 2023" หัวข้อ "ดูหนังง่ายง่าย ได้ด้วย krungsri app" ชิงรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และ

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔"

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔"

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "DigiFam Awards ปี ๔" ในโครงการ "Healthy Digital Family เสพสื่อ ใช้สติ มีสไตล์ ให้สตรอง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม ๗๐๐,๐๐

หมดเขต: 
พฤ, 2023-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย"

ประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย"

สํานักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเพลงแรป หัวข้อ "มนต์รักษ์ภาษาไทย" เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๖ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 120,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2023-07-07 16:30

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

ประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "ความรับผิดชอบ"

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง ในหัวข้อ "

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดคลิปวิดีโอ

Members Online

There are currently 0 users online.