^ Back to Top

ประกวดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย "Dance with me หนีโรคอ้วน"

ประกวดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย "Dance with me หนีโรคอ้วน"

สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย ขอเชิญผู้สนใจอายุ 7 - 18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอการออกกำลังกาย "Dance with me หนีโรคอ้วน" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้เยาวชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมการเรียนรู้พฤติกรรมที่ดี ลดความเสี่ยงการเกิดโรค NCDs

ประเภทการประกวด
ประเภททีม แบ่งเป็น 2 รุ่น

 • รุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป ถึง 12 ปี บริบูรณ์
 • รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป ถึง 18 ปี บริบูรณ์

กติกาการประกวด

 • ทีมประกอบด้วย หัวหน้าทีมและสมาชิกในทีม อย่างน้อย 3 คน แต่ไม่เกิน 10 (รวมหัวหน้าทีม)
 • หัวหน้าทีมและสมาชิกจะต้องมีอายุนับจนถึงวันรับสมัครวันสุดท้ายไม่เกินกำหนดอายุตามรุ่นที่เลือกสมัคร
 • ผู้เข้าประกวด 1 ทีมมีสิทธิ์ส่งผลงานได้ 1 ผลงาน
 • ผู้เข้าประกวดต้องออกแบบท่าเต้นออกกำลังกายประกอบเพลงที่กำหนด
  • รุ่นอายุ 7 ปีขึ้นไป ถึง 12 ปี บริบูรณ์เพลง นี่มันหน้าร้อนหรือน่ารัก ศิลปิน Bonnadol
  • รุ่นอายุ 13 ปีขึ้นไป ถึง 18 ปี บริบูรณ์เพลง มองนานๆ ศิลปิน Vitamin A |Covered by FLI:P
 • ท่าเต้นประกอบเพลงต้องเป็นท่าที่ขึ้นมาใหม่ส าหรับการเข้าร่วมประกวดนี้โดยเฉพาะซึ่งไม่เคยเข้าร่วมประกวดในรายการอื่นมาก่อน และต้องไม่มีเนื้อหารุนแรง หยาบคาย อนาจาร สิ่งผิดกฎหมาย
 • คลิปวิดีโอของทุกทีมจะถูกอัพโหลดและเผยแพร่ในโซเชียลมีเดีย ของสมาคมฯ
 • คลิปที่มียอดกด like มากที่สุดแต่ละรุ่นจะได้รางวัล Popular vote

กำหนดระยะเวลา

 • สมัครเข้าร่วมกิจกรรม และส่งผลงานรูปแบบไฟล์ขนาด 1080x1080 SQ / export H.264 1080P ไฟล์ .MP4 โดยอัพโหลดบน google drive และแนบลิงค์ทาง google form ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ถึง 20 มกราคม 2567 .ขยายเวลารับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567 เวลา 23.59 น
  หมายเหตุ โดยผู้สมัครต้องสมัครเข้าร่วมกิจกรรม ส่งผลงานทาง google form
 • ประกาศผล วันที่ 31 มกราคม 2567 วันที่ 12 เมษายน 2567 ผ่านทาง Facebook: เปลี่ยนนิด พิชิตโรค และเว็บไซต์ สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย

เกณฑ์การตัดสิน (คะแนนรวม 100 คะแนน)

 • ท่าทางการเต้นแสดงถึงขีดความสามารถในการใช้ร่างกาย 30 คะแนน
 • มีความคิดสร้างสรรค์ 25 คะแนน
 • การผสมผสานเหมาะสมระหว่างท่ากับเสียงเพลง 20 คะแนน
 • ความพร้อมเพรียง 10 คะแนน
 • การบริหารเวลาระหว่างท่าเต้นและท่อนร้องเหมาะสม 10 คะแนน
 • ยิ้มแย้มมีชีวิตชีวา 5 คะแนน

รางวัลการประกวด (ทุนการศึกษา)

 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 จ านวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 10,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 2 จ านวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 8,000 บาท
 • รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 จ านวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 5,000 บาท
 • Popular vote จ านวน 1 รางวัล/รุ่น เงินรางวัล 2,000 บาท

หมายเหตุ

 • ผู้ได้รางวัล จะได้รับเกียรติบัตร และของที่ระลึกจากโครงการ "สร้างความตระหนักของสมาคมวิชาชีพสุขภาพและเครือข่ายภาคประชาสังคมในการสื่อสารความเสี่ยงการป้องกันและลดโรค NCDs ในประชากร" ภายใต้สมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นถือเป็นลิขสิทธิ์ของสมาคมเครือข่ายโรคไม่ติดต่อไทย สามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางช่องทางต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม
 • ผู้ที่ได้รับรางวัล เดินทางมารับรางวัลด้วยตนเอง และผลงานจะถูกจัดแสดง ในวันที่ 21 – 23 ก.พ. 2567 ณ ไอคอนสยาม กทม.
 • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ติดต่อสอบถาม

 • Inbox Facebook: เปลี่ยนนิด พิชิตโรค
 • E-mail: changeyourhealth.tncda@gmail.com
 • โทรศัพท์ 081-206-4062
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
01 ธ.ค. 2023 (All day) to 31 มี.ค. 2024 (All day)

Members Online

There are currently 0 users online.