^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

ประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology"

สมาคมแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (TBIM) ขอเชิญ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบทความ, Infographic หรือ VDO หัวข้อ "BIM and Technology" ชิงรางวัลมูลค่า 4,000 บาท ทุกเดือน

เงื่อนไขการส่งประกวดผลงาน

Deadline: 
Wed, 2020-12-30 16:30

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition"

ประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition"

Sunhak Peace Prize Foundation ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวิดีโอโมชั่น กราฟิก "2020 Peace Motion Graphics Competition" หัวข้อ "สันติภาพ" ชิงเงินรางวัลสูงสุด 5,000 ดอลาร์สหรัฐ

Deadline: 
Mon, 2020-08-31 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

ประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE”

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอและอินโฟกราฟิก "รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด : GEN-CO CHALLENGE” หัวข้อ “NEW NORMAL” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บ

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 18:00

ประกวด "MUNx2 Graffiti Contest"

ประกวด "MUNx2 Graffiti Contest"

MUNx2 ร่วมกับ ศูนย์สรรพสินค้า Seacon Square ขอเชิญผู้สนใจ สมัครเข้าร่วมการประกวด "MUNx2 Graffiti Contest" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่า 150,000 บาท

กติกาการประกวด

Deadline: 
Sat, 2020-06-20 16:30

ประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

การประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย”

สำนักงานคณะกรรมการเสริมสร้างความสมานฉันท์แห่งชาติ ขอเชิญเยาวชนอายุระหว่าง 15 -18 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อ Info Graphic แบบเคลื่อนไหว หัวข้อ “สมานฉันท์สร้างสรรค์สังคมไทย” ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมโล่ราง

Deadline: 
Fri, 2020-03-20 16:30

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

ประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการพัฒนาศักยภาพ นักออกแบบรุ่นใหม่ ประจําปี ๒๕๖๓ และผลิตรายการชนช้างกราฟิก ปีที่ ๕ ชิงเงินราวัลมูลค่ารวม ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่

Deadline: 
Sat, 2019-11-30 23:59

ประกวดออกแบบ “SCG Fretwork Design Contest 2019”

ประกวดออกแบบ “SCG Fretwork Design Contest 2019”

บริษัท กระเบื้องกระดาษไทย จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ “SCG Fretwork Design Contest 2019” ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และโอกาสเข้าร่วม Exclusive Workshop จากนักออกแบบและสถาปนิกมืออาชีพระดับประเทศ

Deadline: 
Thu, 2019-10-31 16:30

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก “CHIBA Design Competition 2nd”

ประกวดออกแบบภาพกราฟิก “CHIBA Design Competition 2nd”

บริษัท Elephant Planning (Thailand) ขอเชิญผู้สนใจอายุ 19 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟิก “CHIBA Design Competition 2nd” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เห็นแล้วอยากไปชิบะ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 18,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-10-18 16:30

ประกวดออกแบบ "FLAT TO FORM : Design Competition 2019"

ประกวดออกแบบ "FLAT TO FORM : Design Competition 2019"

Art4d ร่วมกับบริษัท TAK Product & Services จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษาจากทุกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "FLAT TO FORM : Design Competition 2019" ชิงเงินรางวัล พร้อมถ้วยรางวัล

Deadline: 
Mon, 2019-10-07 16:30

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก”

ประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลก”

บริษัท ช้อปปี้ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการ “Shopee 9.9 Contest: ก้าว เปลี่ยน โลกโดยการสร้างคลิปวิดีโอ รูปกราฟิก หรือบทความ เพื่อชิงทุนรางวัลการศึกษา

Deadline: 
Mon, 2019-09-02 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.