^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง"

ประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง"

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) ขอเชิญนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยราชมงคล ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อทำสารคดีสั้น และประกวดออกแบบ Infographic "ผลกระทบการโกง" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 61,000 บาท

Deadline: 
Sun, 2016-05-15 16:00

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE”

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE” ชิงโอกาสในการทำสัญญาจ้างออกแบบมูลค

Deadline: 
Sun, 2016-05-15 16:00

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

ประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้”

กรมการค้าภายใน ขอเชิญ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบสื่อภาพนิ่ง Infographic และสื่อสิ่งพิมพ์โปสเตอร์ ภายใต้แนวคิด “ผู้บริโภคยุคใหม่ ฉลาดซื้อ ประหยัดใช้” โครงการรวมพลังเครือข่ายกรมการค้าภายใน ประ

Deadline: 
Tue, 2016-05-31 16:00

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

ประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ”

กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Animation Infographic หัวข้อ “หนึ่งทศวรรษอุตสาหกรรมรวมใจ ร้อยสายใยสู่สายน้ำ” ภายใต้กิจกรรม อุตสาหกรรมรวมใจภักดิ์ รักษ์แม่น้้า ปี

Deadline: 
Thu, 2016-06-30 16:00

ประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working"

ประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working"

Talent Co-working Space ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Poster Infographic หัวข้อ "ทำไมต้อง ?.......Co-working" ชิงทุนการศึกษา พร้อม Talent Member Card มูลค่ารวมกว่า 35,000 บาท และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Sat, 2016-03-26 18:00

ประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

ประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์

สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อสิ่งพิมพ์ และนวัตกรรมด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ ชิงเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2016-04-08 16:00

ประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

ระกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด”

บริษัท กันยง จำกัด ขอเชิญ นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบโปสเตอร์กราฟฟิค ภายใต้หัวข้อ “ใช้แอร์อย่างไรให้ประหยัด” ชิงเงินรางวัลฒุลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมของรางวัลอื่นๆ

Deadline: 
Sun, 2016-02-21 16:00

ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”

ประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green”

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่ว ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลวดลายรถโดยสาร ภายใต้แนวคิด “บขส. Go Green” ชิงเงินรางวัลฒุลค่า 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2016-03-07 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

ประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก”

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอ และภาพอินโฟกราฟิก หัวข้อ “ความสุขสร้างได้...ทุกวัน (Happy Everyday) : คิดบวก...ชีวิตบวก” เนื่องในวันความสุขสากล ประจำปี 2559 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 45,000 บาท พร้อ

Deadline: 
Fri, 2016-01-15 16:00

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (แบบรายเดือน)

ศูนย์ อนามัยที่ 9 นครราชสีมา กรมอนามัย ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ Infographic “การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม” (ส่งผลงานแบบรายเดือน) : HPC9 INFOGRAPHIC CONTEST 2016 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2016-09-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.