^ Back to Top

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo"

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" หัวข้อ "Nintendo"

UNIQLO ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "The Global T-Shirt Design Competition : UGTP'17" ภายใต้หัวข้อ "Nintendo" ชิงเงินรางวัล พร้อมได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณชิเงรุ มิยาโมโตะ แห่งนินเทนโด และรางวัลอื่นๆ

วันเวลารับสมัคร
รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 - วันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 เวลา 23:59 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

กฎทั่วไป กรุณาศึกษากฎต่อไปนี้ก่อนออกแบบผลงานและส่งเข้าประกวด

 • ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดได้ต้องเป็นภาพวาด,ภาพเขียนลายเส้น,ภาพกราฟฟิค, คอมพิวเตอร์กราฟฟิค,ภาพถ่ายหรือภาพในแนวราบอื่นๆ สำหรับใช้ทำเป็นลายเสื้อยืดเพื่อผลิตเป็นสินค้าต่อไป
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานดั้งเดิมที่ผู้สมัครเป็นเจ้าของผลงานเองเท่านั้น และต้องเป็นผลงานที่ยังไม่เคยถูกเผยแพร่มาก่อน
 • สามารถออกแบบลายสำหรับทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้อยืดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งนี้ ยูนิโคล่อาจทำการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผลงานการออกแบบ
 • สามารถ เลือกสีพื้น (Body Color) ได้จากสีตัวอย่างทั้งหมด 10 สี (สีตัวอย่างเป็นเพียงสีอ้างอิงเท่านั้น และในการผลิตเพื่อจำหน่าย อาจมีการเปลี่ยนแปลง Body Color ตามดุลยพินิจของยูนิโคล่)
 • สามารถส่งผลงานเข้าประกวดผ่านทางเว็บไซต์ได้อย่างเดียวเท่านั้น โดยเราจะไม่รับผลงานที่ส่งเข้ามาทางไปรษณีย์
 • เจ้าของผลงานที่ได้รับคัดเลือกเพื่อผลิตเป็นสินค้าอาจจำเป็นต้องส่งข้อมูลภาพ ความละเอียดสูงมาให้ทางเราผลิตเป็นสินค้าจริง (ทางเราจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งในขั้นตอนการแปลงผลงานเป็นสินค้า)
 • ผู้สมัครทุกคนจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง
 • ผลงาน (ดีไซน์) ทั้งหมดที่ส่งเข้าประกวดครั้งนี้ ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของบริษัท UNIQLO Co Ltd จำกัด ※ลิขสิทธิ์ใน Pokémon จะอยู่ในความดูแลของบริษัท The Pokémon Company
 • ไม่อนุญาตให้ออกแบบ ตัวการ์ตูนจากเกมต่างชนิดกันไว้ในผลงานชิ้นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ไม่อนุญาตให้ออกแบบโดยใช้ Mario กับ Link หรือ Mario กับ Luigi ในเสื้อยืดตัวเดียวกัน
 • UNIQLO มีแผนผลิตเป็นเสื้อยืดสำหรับผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณ ชิเงรุ มิยาโมโตะ พร้อมเครื่องเกม Nintendo NX (ชื่อสมมุติ) ในคอนเซ็ปต์ใหม่พร้อมลายเซ็นคุณ ชิเงรุ มิยาโมโตะ แห่งนินเทนโด และสินค้าที่ระลึกพิเศษ
 • รางวัลที่ 2 งินรางวัล 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐ ได้รับเชิญเข้าร่วมพิธีรับรางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณ ชิเงรุ มิยาโมโตะ พร้อมเครื่องเกม Nintendo NX (ชื่อสมมุติ) ในคอนเซ็ปต์ใหม่พร้อมลายเซ็นคุณ ชิเงรุ มิยาโมโตะ แห่งนินเทนโด
 • รางวัลสำหรับผลงานที่ผ่านการคัดเลือก เงินรางวัล 500 ดอลล่าร์สหรัฐ
File attachments: 
Deadline: 
03 Jul 2016 10:00 to 31 Aug 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.