^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง "ENTECH RUN"

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง "ENTECH RUN"

ชมรมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง "ENTECH RUN" Theme "30 Years Gear of Art" ชิงเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อ

Deadline: 
Wed, 2022-11-30 16:30

ประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®"

ประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®"

Mossimo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Dance Battle และ ประกวดออกแบบลายเสื้อสไตล์ Streetart "The Element Competition by Mossimo®" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

ประเภทการประกวด

Deadline: 
Fri, 2022-11-18 16:30

ประกวดออกแบบชุดประจำชาติ "Miss Universe Thailand 2022"

ประกวดออกแบบชุดประจำชาติ "Miss Universe Thailand 2022"

กองประกวด Miss Universe Thailand ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดประจำชาติ "Miss Universe Thailand 2022" ภายใต้แนวคิด "The Festival" ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท

ข้อกำหนดในการประกวด

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 16:30

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ประเทศไทย"

ประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ประเทศไทย"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญเยาวชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อยืด "20 ปี การเดินทางตามหาคู่แท้สเต็มเซลล์ประเทศไทย" เนื่องในวันผู้บริจาคสเต็มเซลล์โลก 2565 (World Marrow Donor Day 2022) ชิงเงินรางวัลม

Deadline: 
Sat, 2022-08-20 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสุดเก๋ในโลก Metaverse หัวข้อ "Winter is coming"

ประกวดออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสุดเก๋ในโลก Metaverse หัวข้อ "Winter is coming"

Twin Planet ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 15-30 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นเสื้อผ้าสุดเก๋ในโลก Metaverse หัวข้อ "Winter is coming" ชิงเงินรางวัล และโอกาสพิเศษเข้า Workshop ฟรี กับผู้เชี่ยวชาญ

Deadline: 
Wed, 2022-08-31 (All day)

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

ประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen"

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (สศท.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นผ้าไทยร่วมสมัย SACIT Award 2022 "ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ารวมกว่า 730,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ และโ

Deadline: 
Sun, 2022-07-24 16:30

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

ประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์"

โลตัส และผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าแบรนด์ Me Style ร่วมกับสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟฟิกเสื้อยืดครอบครัว ภายใต้หัวข้อ "เริ่มต้นวันดีดี กับมีสไตล์" ชิงบัตรของขวัญ Lotus’s พร้อมประกาศน

Deadline: 
Wed, 2022-07-20 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

ประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ โดยใช้ผลิตภัณฑ์ผ้าชุมชน ผ้าไทย ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Fri, 2022-07-15 16:30

ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

ประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest"

มูลนิธิโครงการหลวง ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้ลวดลาย ลายผ้าทอ ผ้าปักชนเผ่าต่อยอดเชิงพาณิชย์ สืบสานภูมิปัญญาสู่ความยั่งยืน "Ethnic Design Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่ และใบประกาศนียบ

Deadline: 
Fri, 2022-05-20 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย”

สํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายร่วมสมัย “ไทยใส่สบาย” ภายใต้โครงการพัฒนาการออกแบบเครื่องแต่งกายผ้าไทยร่วมสมัย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.

Deadline: 
Tue, 2022-05-31 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod