^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า เบอร์ 5 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “LESS IS MORE” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 130,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Tue, 2018-03-20 18:00

ประกวด Fashion Designer Creation : FDC2018

ประกวด Fashion Designer Creation : FDC2018

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Fashion Designer Creation : FDC2018 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 450,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2018-02-21 16:00

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน"

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน"

เครือสหพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2018 โจทย์ "CASUAL SOCIETY 4.0 เมื่อสังคมขยับ ดีไซน์ต้องปรับให้ทัน" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อยืด "QBIX T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด "Digital Life : Digitalmatic"

ประกวดออกแบบเสื้อยืด "QBIX T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด "Digital Life : Digitalmatic"

a day ร่วมกับ Yamaha ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยืด "QBIX T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด "Digital Life : Digitalmatic" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-02-19 18:00

ประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น"

ประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น"

Sakura Collection Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น" เพื่อก้าวสู่วงการออกแบบมืออาชีพ

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)

ประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design

Deadline: 
Thu, 2017-11-09 16:00

ประกวดลายเสื้อยืด “AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom”

ประกวดลายเสื้อยืด “AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom”

AAS Harley-Davidson ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลายเสื้อยืด “AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษในการได้ร่วมงานกั

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 17:00

ประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด

ประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 500,000 บ

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport :

Deadline: 
Mon, 2017-10-16 17:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.