^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

ประกวด "Design Hero: The New Normal"

art4d ร่วมกับ แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ขอเชิญผู้สนใจอายุระหว่าง 15 – 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Design Hero: The New Normal" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธ

Deadline: 
Thu, 2020-10-15 17:00

ประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020"

ประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา นักออกแบบอิสระอายุ 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่นรักษ์โลก "RECO Young Designer Competition 2020" หัวข้อ "REVIVE: Start from Street" ชิงเงินรางว

Deadline: 
Mon, 2020-10-12 17:00

ประกวดออกแบบเสื้อยืดเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “Saitarn Equality Education : ความเสมอภาคทางการศึกษา”

ประกวดออกแบบเสื้อยืดเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “Saitarn Equality Education : ความเสมอภาคทางการศึกษา”

มูลนิธิสายธาร ขอเชิญผู้ที่สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยืดเพื่อการกุศล ภายใต้แนวคิด “Saitarn Equality Education : ความเสมอภาคทางการศึกษา” ชิงเสื้อ และของที่ระลึกขากมูลนิธิ

Deadline: 
Fri, 2020-07-31 16:30

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS" ชิงเงินร

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 (All day)

ประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ"

ประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ" ชิงทริปเที่ยวอีสานแบบ Exclusive ช้อปฟิน บินฟรี ท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเลย และรางวัลของที่ระลึก limited edition

Deadline: 
Sun, 2020-05-31 16:30

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

Bangkok Marathon BANGKOK ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK ชิงแเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ข้อกําหนด

Deadline: 
Wed, 2020-03-25 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 Contemporary Fashion Competition 2020 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ 

Deadline: 
Mon, 2020-03-02 16:30

(ยกเลิก) ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"

ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"

(ยกเลิก) Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020" หัวข้อ เที่ยวบ้าน”ฉัน” ...

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest” สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย

Deadline: 
Sun, 2020-01-05 16:30

ประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung"

ประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung"

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกกว่า 100,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเฮ้าส์

Deadline: 
Mon, 2019-06-10 16:30

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.