^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

ประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา และเยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบระดับเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 4 "NATIONAL YOUTH DESIGN AWARDS" ชิงเงินร

Deadline: 
Tue, 2020-06-30 (All day)

ประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ"

ประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหน้ากากอนามัยจากผ้าอีสาน "The Mask ดีไซน์เด้อ" ชิงทริปเที่ยวอีสานแบบ Exclusive ช้อปฟิน บินฟรี ท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดเลย และรางวัลของที่ระลึก limited edition

Deadline: 
Sun, 2020-05-31 16:30

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

ประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK

Bangkok Marathon BANGKOK ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อวิ่ง และเหรียญ งาน Bangkok Marathon BANGKOK ชิงแเงินรางวัล พร้อมเกียรติบัตร

ข้อกําหนด

Deadline: 
Wed, 2020-03-25 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “ผ้าไทยใส่สบาย” ปี 2563 Contemporary Fashion Competition 2020 ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศ 

Deadline: 
Mon, 2020-03-02 16:30

(ยกเลิก) ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"

ประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020"

(ยกเลิก) Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจอายุระหว่าง 18 - 25 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Saha Group Bangkok Young Designer Awards 2020" หัวข้อ เที่ยวบ้าน”ฉัน” ...

Deadline: 
Tue, 2020-03-31 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest” สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย

Deadline: 
Sun, 2020-01-05 16:30

ประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung"

ประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung"

ขนมปังฟาร์มเฮ้าส์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดชุดขนมปังจากซองและผลิตภัณฑ์ฟาร์มเฮ้าส์ "Farmhouse Fashion Happy Pung Pung" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกกว่า 100,000 บาท พร้อมผลิตภัณฑ์จากฟาร์มเฮ้าส์

Deadline: 
Mon, 2019-06-10 16:30

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน"

บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าขาวม้า Concept "Asean Metropolis : เมืองหลักของกลุ่มอาเซียน" ในโครงการผ้าขาวม้าท้องถิ่นหั

Deadline: 
Fri, 2019-07-19 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอเชิญผู้สนใจอายุ ระหว่าง 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2019-06-14 16:30

ประกวดออกแบบแฟชั่น ‘Harper’s BAZAAR Asia New Gen Fashion Award 2019’

ประกวดออกแบบแฟชั่น ‘Harper’s BAZAAR Asia New Gen Fashion Award 2019’

นิตยสาร Harper's BAZAAR ขอเชิญผู้สนใจ อายุ 20-29 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น ‘Harper’s BAZAAR Asia New Gen Fashion Award 2019’ (ครั้งที่ 6) ภายใต้โจทย์การออกแบบเสื้อผ้า ‘Ready to wear ที่สะท้อนตัวตนของนักออกแบบได้ดีที่สุด’

Deadline: 
Sun, 2019-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.