^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบคอสตูม "THE HUNGER GAMES YOUNGBLOOD STYLIST CONTEST"

ประกวดออกแบบคอสตูม "THE HUNGER GAMES YOUNGBLOOD STYLIST CONTEST"

THE HUNGER GAMES ร่วมกับ MAJOR GROUP ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบคอสตูม "THE HUNGER GAMES YOUNGBLOOD STYLIST CONTEST" ชิงทุนการศึกษารวม 25,000 บาท

กติกาการประกวด

หมดเขต: 
อ, 2023-11-07 16:30

ประกวดออกแบบเสื้อ "UNIVERSITY OF PHAYAO มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"

ประกวดออกแบบเสื้อ "UNIVERSITY OF PHAYAO มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน"

มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเช้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อ "UNIVERSITY OF PHAYAO มหาวิทยาลัยสร้างปัญญา เพื่อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล อย่างยั่งยืน" (University to Create Wisdom for Sustainable Community Development with Innovations of

หมดเขต: 
จ, 2023-10-30 12:00

ประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระยอง "RAYONG FABRIC CONTEST 2023"

ประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระยอง "RAYONG FABRIC CONTEST 2023"

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ร่วมกับวัฒนธรรมจังหวัดระยอง และพันธมิตรภาครัฐและเอกชน ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตัดเย็บผ้าพื้นถิ่นจังหวัดระยอง "RAYONG FABRIC CONTEST 2023" ในคอนเซ็ปต์ "ผ้าถิ่นระยอง ใครมองก็ว่าปัง"

หมดเขต: 
อ, 2023-10-31 16:30

ประกวดสุดยอดนักออกแบบชุดรักษ์โลก "Miss & Mr. FTI Zero waste"

ประกวดสุดยอดนักออกแบบชุดรักษ์โลก "Miss & Mr. FTI Zero waste"

Agro FEX-Korat ขอชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนักออกแบบชุดรักษ์โลก "Miss & Mr. FTI Zero waste" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 50,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2023-10-10 16:30

ประกวด Fashion Show จากผ้าหนึ่งผืน "People Rainbow Runway"

ประกวด Fashion Show จากผ้าหนึ่งผืน "People Rainbow Runway"

People Park ขอเชิญเยาวชน สมัครเข้าร่วมการประกวด Fashion Show จากผ้าหนึ่งผืน "People Rainbow Runway" ภายใต้คอนเซ็ปต์ "ความหมายของสายรุ้ง" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

หมดเขต: 
อา, 2023-10-15 16:30

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม"

ประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม"

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ขอเชิญผู้ประกอบการที่ผลิตเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ "ผ้าทอร่วมสมัยด้วยนวัตกรรม" ภายใต้งาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยประจำปี 2566 : TECHNO MART

หมดเขต: 
อ, 2023-07-25 16:30

ประกวดออกแบบ "Krungthong Plus size Fashion Revolution"

ประกวดออกแบบ "Krungthong Plus size Fashion Revolution"

Krungthong Plaza ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Krungthong Plus size Fashion Revolution" หัวข้อ "Shine and Confident พลังแห่งสาวพลัสไซซ์บอกไปให้โลกรู้" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

หมดเขต: 
ศ, 2023-08-25 16:30

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : 17th Grand Sport Teenage Designer Contest

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : 17th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 17 : 17th Grand Sport Teenage Designer Contest หัวข้อ "Young Creative Soft Power" ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล ประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
ส, 2023-09-30 16:30

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACIT Youth Crafts Camp"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACIT Youth Crafts Camp"

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายจากผ้าไทย "SACIT Youth Crafts Camp" ชิงรางวัลมูลค่า 350,000 บาท พร้อมโล่เกียรต

หมดเขต: 
ศ, 2023-06-30 (All day)

ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"

ประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2"

Lotus's ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกเสื้อยืดรักษ์โลก "MeStyle Young Graphic Designer Contest Season 2" หัวข้อ "อัตลักษณ์ไทยอย่างมีสไตล์" ชิงรางวัลมูลค่าร่วม 155,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร และศึกษาดูงา

หมดเขต: 
อ, 2023-07-25 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.