^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2016 “รันเวย์รักษ์โลก : Fashion for Life”

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2016 “รันเวย์รักษ์โลก : Fashion for Life”

สํานักคณะกรรมการการอาชีวศึกษาร่วมกับ ศูนย์การค้าไชน่าเวิลด์ ขอเชิญนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยู่ในโรงเรียนสังกัด สอศ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการ ประกวดออกแบบเสื้อผ้า China World Fashion Design Contest 2016 (ครั้งที่ 6) ภายใต้ Concept

หมดเขต: 
ศ, 2016-06-24 16:00

ประกวดแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภายใต้แนวความคิด “ความรักและความภาคภูมิ”

ประกวดแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภายใต้แนวความคิด “ความรักและความภาคภูมิ”

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ขอเชิญนิสิต นักศึกษาระดับ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแฟชั่นเครื่องแต่งกาย ภายใต้แนวความคิด “ความรักและความภาคภูมิ” ชิงรางวัลเงินสด พร้อมเกียรติบัตรจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเ

หมดเขต: 
จ, 2016-05-09 16:00

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2559 : Design Excellence Award 2016

ประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2559 : Design Excellence Award 2016

สำนักส่งเสริมมูลค่าเพิ่มเพื่อการส่งออก กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลสินค้าไทยที่มีการออกแบบดี ประจำปี 2559 : Design Excellence Award 2016 (DEmark Award 2016) ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเ

หมดเขต: 
ส, 2016-04-30 16:00

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer"

ประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer"

Saha Group ขอเชิญนักศึกษา และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Saha Group Bangkok Young Designer Awards หัวข้อ "แต่งตาม...ให้คนตาม : The Influencer" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 550,000 บาท

คุณสมบัติ

หมดเขต: 
พฤ, 2016-03-31 16:00

ประกวด Creative Textiles Award 2016

ประกวด Creative Textiles Award 2016

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Creative Textiles Award 2016 ชิงรางวัลเงินสด พร้อมโล่ เกียรติบัตร และพิเศษ กับโอกาสในการเผยแพร่ผลงานในนิตยสาร L’officiel Thailand การเข้าร่วมงานแสดงสินค้าระดับโลก “CENTRESTAGE” ที

หมดเขต: 
จ, 2016-02-29 16:00

ประกวดในโครงการ แม็คสมาร์ท : Mc Smart

ประกวดในโครงการ แม็คสมาร์ท : Mc Smart

McJeans ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแสดงฝีมือและความคิดสร้างสรรค์ด้านงานศิลปะ งานออกแบบ ตลอดจนงานแฟชั่น ในโครงการ แม็คสมาร์ท : Mc Smart ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 500,000 บาท

หมดเขต: 
พ, 2016-01-20 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "Bicycle Outfits Design Contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "Bicycle Outfits Design Contest"

ชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทย ร่วมกับองค์กรภาคีด้านการออกแบบและดีไซน์ และ สสส ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายเพื่อการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน "Bicycle Outfits Design Contest" ชิงเงินรางวัล

หมดเขต: 
พ, 2015-12-30 16:00

ประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND"

SAKURA COLLECTION ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น และนักออกแบบมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND" ชิงทริปร่วมงาน “SAKURA COLLECTION 2015 in Yokohama” งานแฟชั่

หมดเขต: 
พ, 2015-11-18 16:00

ประกวดโครงการ RECO Young Designer Competition 2016

ประกวดโครงการ RECO Young Designer Competition 2016

โครงการ RECO Young Designer Competition 2016 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น ภายใต้แนวคิด "LIFE IS PLAY Show Your Passion" ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ

หมดเขต: 
จ, 2015-10-12 05:32

ประกวด "The Fresh Fashion In The Hub"

ประกวด "The Fresh Fashion In The Hub"

The Hub รังสิต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The Fresh Fashion In The Hub" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 27,000 บาท

รายละเอียดการประกวด

หมดเขต: 
จ, 2015-09-07 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.