^ Back to Top

ประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม "Room to Belong Uniform Design Contest"

ประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม "Room to Belong Uniform Design Contest"

โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม "Room to Belong Uniform Design Contest" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และบัตรกํานัลห้องพักในเครือโรงแรม อินเตอร์คอนติเนนทัล โฮเทล กรุ๊ป

วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมพัฒนาให้นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมกับองค์กรภาคเอกชน ในการออกแบบชุดยูนิฟอร์ม เพื่อทดแทนการจ้างออกแบบชุดยูนิฟอร์มจากบริษัทภายนอก

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด

 • นิสิต และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาทุกชั้นปี
 • แข่งประเภทเดี่ยว หรือ ประเภททีม ไม่เกินทีมละ 2 คน

กติกาการประกวด

 • ต้องออกแบบยูนิฟอร์ม (ยูนิฟอร์มต้องเป็น Unisex ใส่ได้ทั้งเพศชาย และเพศหญิง) ทั้งหมด 4 แผนก ได้แก่
  • แผนกต้อนรับส่วนหน้า
  • แผนกแม่บ้าน
  • แผนกวิศวกรรม
  • ส่วนงานออฟฟิศ
 • ปิดรับสมัคร 30 มิถุนายน 2567

รูปแบบขั้นตอนการประกวด

 • ขั้นตอนแรก
  • ผู้เข้าประกวดต้องจัดส่งแบบชุดยูนิฟอร์มพนักงานโรงแรมฯ โดยจะต้องเป็นผลงานที่วาดด้วยมือ หรือ วาดด้วยคอมพิวเตอร์ ในรูปแบบไฟล์ .PDF หรือ .JPEG/JPG ที่มีความละเอียดสูง และส่งผลงานผ่านช่องทางออนไลน์, อีเมล bkkth.recruitment@ihg.com หรือ ส่งผลงานด้วยตนเองที่โรงแรมฯ
  • คณะกรรมการฯ จะพิจารณาผลงานที่ส่งเข้าประกวดที่มีการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องครบถ้วนเท่านั้น
  • โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ ประกาศผลผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผ่านช่องทางเฟซบุ๊คเพจ Life at Staybridge Suites Bangkok Thonglor (www.facebook.com/BKKTHCommunity) ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
 • ขั้นตอนที่ 2
  • โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ จะประสานงานกับผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 10 คนสุดท้าย เพื่อเตรียมการจัดทําชุดยูนิฟอร์มจริงจํานวน 4 ชุด และมอบเงินสนับสนุนการประกวดมูลค่า 2,000 บาท
 • ขั้นตอนสุดท้าย
  • ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดยูนิฟอร์มที่จัดทําในช่วงเดือนกันยายน 2567 (กําหนดการจะประกาศให้ทราบ ช่วงเดือนกรกฎาคม 2567) ณ ลานชั้น L โรงแรมสเตย์บริดจ์ สวีท กรุงเทพ ทองหล่อ
  • คณะกรรมการฯ จะเตรียมการลงคะแนนการแข่งขัน โดยประกอบจากชุดยูนิฟอร์มที่ส่งมาในขั้นตอนที่ 1 และชุดยูนิฟอร์มที่สําเร็จจริง พร้อมคะแนนจากการเดินแบบแฟชั่นโชว์

เกณฑ์การพิจารณา

 • แบบตรงกับกับโจทย์ที่ตั้งไว้
 • ความคิดสร้างสรรค์ และการประยุกต์สวมใส่ในการทํางานจริง
 • แนวคิดและความกลมกลืนของเครื่องแบบกับโรงแรมฯ
 • ความสวยงามและความโดดเด่นของเครื่องแต่งกาย
 • การเดินแบบแฟชั่นโชว์

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ
  • บัตรกํานัลห้องพัก Holiday Inn Singapore Little India 3 วัน 2 คืน
  • เงินรางวัล 6,000 บาท โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
  • บัตรกํานัลห้องพัก Holiday Inn Resort Baruna Bali 3 วัน 2 คืน
  • เงินรางวัล 4,000 บาท โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2
  • บัตรกํานัลห้องพัก Crowne Plaza Vientiane 3 วัน 2 คืน
  • เงินรางวัล 3,000 บาท โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3
  • บัตรกํานัลห้องพัก Holiday Inn Resort Samui 3 วัน 2 คืน
  • โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4
  • บัตรกํานัลห้องพัก Holiday Inn Vana Nava Huahin
  • โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 5
  • บัตรกํานัลห้องพัก Holiday Inn Pattaya
  • โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชนะเลิศด้านความคิดสร้างสรรค์
  • บัตรกํานัลห้องพัก Hotel Indigo Bangkok Wireless Road
  • เงินรางวัล 2,000 บาท โล่รางวัล พร้อมเกียรติบัตร
 • รางวัลชมเชยสําหรับลําดับที่ 7-10
  • เกียรติบัตร

หมายเหตุ

 • ผู้ที่เข้าร่วม 10 คนสุดท้ายจะได้รับเงินสนับสนุนการประกวด มูลค่า 2,000 บาท
 • อาจารย์ที่ปรึกษาดีเด่นในแต่ละทีม มีสิทธิ์ร่วมลุ้นรับรางวัลพิเศษจากทางโรงแรม เป็นบัตรกํานัลห้องพักโรงแรมหรูหรา InterContinental จากประเทศเวียดนาม หรือ ประเทศใกล้เคียง 3 วัน 2 คืน

ติดต่อสอบถาม

 • Tel : 02-059-8999
 • Facebook : Life At Staybridge Suites Bangkok Thonglor
มูลค่าเงินรางวัลรวม: 
50,000 Baht
File attachments: 
หมดเขต: 
13 พ.ค. 2024 08:30 to 30 มิ.ย. 2024 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.