^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแบบยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแบบยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน

สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแบบยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน

Deadline: 
Fri, 2015-10-09 16:00

ประกวดออกแบบชุดลำลอง (ผู้หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา

ประกวดออกแบบชุดลำลอง (ผู้หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา

คณะผู้จัดงาน Lanna & GMS Textile 2015 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดลำลอง (ผู้หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา ภายใต้แนวคิด “เส้นฝ้ายโยงใย อารยธรรมแผ่นดินล้านนา”

Deadline: 
Fri, 2015-07-10 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2015-07-29 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ศูนย์การค้า China World ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5) ภายใต้ Concept “อัตลักษณ์ไทยสู่รันเวย์โลก” ชิ

Deadline: 
Mon, 2015-06-29 16:00

ประกวดออกแบบรองเท้า "Trase Yours design competition"

Trase Yours design competition

DC ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรองเท้า DC Trase ในโครงการ Trase Yours design competition ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมสินค้าจาก DC และผลงานจะได้รับการผลิตจริง

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

ประกวด ในโครงการ Talent Thai & Designers' Room

Talent Thai & Designers' Room

Thai Designers: Beyond Boundaries สถาบันส่งเสริมการออกแบบและนวัตกรรมเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และ SIAM PIWAT ขอเชิญนักออกแบบไทยที่มีธุรกิจผลิตสินค้าออกแบบภายใต้แบรนด์ สมัครเข้าร่วมโครงการ Talent Thai 2015 และ Design

Deadline: 
Tue, 2015-05-12 16:00

ประกวดนวัตกรรมแฟชั่น Thailand Innofashion Award 2015 แนวคิด "แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก : LOCAL SPIRITS TO GLOBAL TRENDS"

Thailand Innofashion Award 2015

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ และดีไซเนอร์อิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Innofashion Award 2015 แนวคิด "แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก : LOCAL SPIRITS TO GLOBAL T

Deadline: 
Fri, 2015-05-01 16:00

ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"

ประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015"

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และสถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการสร้างนักออกแบบในอุตสาหกรรมแฟชั่น "Fashion Designer Creation 2015" ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-04-20 16:00

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Fri, 2015-05-08 17:00

ประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 2558 : Creative Textiles Award 2015

Creative Textiles Award 2015

สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ขอเชิญนักออกแบบ นักศึกษาด้านการออกแบบ ผู้ประกอบการสิ่งทอหรือแฟชั่น ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์ 2558 : Creative Textiles Award 2015 หัวข้อ "ECO Textile: New Trend for New Generation" รับจำนวนจำ

Deadline: 
Tue, 2015-03-31 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.