^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND"

SAKURA COLLECTION ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น และนักออกแบบมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND" ชิงทริปร่วมงาน “SAKURA COLLECTION 2015 in Yokohama” งานแฟชั่

Deadline: 
Wed, 2015-11-18 16:00

ประกวดโครงการ RECO Young Designer Competition 2016

ประกวดโครงการ RECO Young Designer Competition 2016

โครงการ RECO Young Designer Competition 2016 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์และแฟชั่น ภายใต้แนวคิด "LIFE IS PLAY Show Your Passion" ชิงเงินรางวัลกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่ห์เกียรติคุณ

Deadline: 
Mon, 2015-10-12 05:32

ประกวด "The Fresh Fashion In The Hub"

ประกวด "The Fresh Fashion In The Hub"

The Hub รังสิต ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "The Fresh Fashion In The Hub" ชิงรางวัลเงินสดมูลค่ารวมกว่า 27,000 บาท

รายละเอียดการประกวด

Deadline: 
Mon, 2015-09-07 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest"

โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อแข่งกีฬา "โครงการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 9 : 9th Grand Sport Teenage Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Mon, 2015-08-31 16:00

ประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่"

ประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่"

Tkrai ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อ "วันแม่" ชิงรางวัลมูลค่า 10,000 บาท

กำหนดระยะเวลา

Deadline: 
Mon, 2015-08-10 04:45

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแบบยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน

ประกวดออกแบบชุดเครื่องแบบยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน

สำนักงานกองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ขอเชิญนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลาย และมัธยมศึกษาตอนต้น ในจังหวัดเชียงใหม่ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดเครื่องแบบยุวมัคคุเทศก์เวียงท่ากาน

Deadline: 
Fri, 2015-10-09 16:00

ประกวดออกแบบชุดลำลอง (ผู้หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา

ประกวดออกแบบชุดลำลอง (ผู้หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา

คณะผู้จัดงาน Lanna & GMS Textile 2015 ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดลำลอง (ผู้หญิง) ผ้าทอพื้นเมืองล้านนา ภายใต้แนวคิด “เส้นฝ้ายโยงใย อารยธรรมแผ่นดินล้านนา”

Deadline: 
Fri, 2015-07-10 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

ประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้

เทศบาลนครนนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ และประกวดเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมใบประกาศนียบัตร

Deadline: 
Wed, 2015-07-29 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5)

สำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับ ศูนย์การค้า China World ขอเชิญนักศึกษาอาชีวศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า Chinaworld Fabric Fashion Design Contest 2015 (ครั้งที่ 5) ภายใต้ Concept “อัตลักษณ์ไทยสู่รันเวย์โลก” ชิ

Deadline: 
Mon, 2015-06-29 16:00

ประกวดออกแบบรองเท้า "Trase Yours design competition"

Trase Yours design competition

DC ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบรองเท้า DC Trase ในโครงการ Trase Yours design competition ระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 150,000 บาท พร้อมสินค้าจาก DC และผลงานจะได้รับการผลิตจริง

Deadline: 
Tue, 2015-06-30 16:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.