^ Back to Top

ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019"

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส ขอเชิญผู้สนใจอายุ ระหว่าง 17-35 ปี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO Young Designer Competition 2019" ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท

คุณสมบัติ
อายุระหว่าง 17-35 ปี

เงื่อนไขการผลิตผลงาน

 • ผลงานการออกแบบแฟชั่น (Fashion Design Collection)
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดประกอบด้วยเสื้อผ้า 3 ชุด ภายใต้แนวความคิด RE-WEAR
  • หนึ่งผลงานประกอบด้วย ชุดที่แสดงแนวความคิด 1 ชุด (catwalk-wear) และชุดที่ใส่ได้จริง 2 ชุด (cocktail-wear และ casual-wear) พร้อมเครื่องประดับและรองเท้า
  • ผลงานจะต้องผลิตโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ สามารถใส่ได้จริงและเป็นเสื้อผ้าที่สามารถวางขายได้จริงในท้องตลาด
  • ผลงานที่ส่งเข้าร่วมโครงการจะต้องไม่เคยผ่านการประกวดมาก่อน หรือเป็นผลงานลอกเลียนจากที่ใด
 • วัสดุที่ใช้ผลิต
  • ผลงานออกแบบจะต้องใช้วัสดุ PET รีไซเคิล หรือ โพลีเอสเตอร์รีไซเคิลอย่างน้อย 60% ของวัสดุที่ใช้ผลิตผลงานทั้งหมด
  • RECO สนับสนุนการใช้วัสดุที่ใช้แล้วหรือวัสดุเหลือใช้เพื่อสร้างสรรค์ผลงานให้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกใช้วัสดุเพื่อผลิตผลงานได้โดยไม่มีข้อบังคับ
  • โครงการฯ จะจัดเตรียมผ้าโพลีเอสเตอร์รีไซเคิล ของบริษัทอินโดรามา เวนเจอร์ส และผ้าที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิต ให้ผู้เข้าแข่งขันเพื่อใช้เป็นวัสดุทางเลือกในการผลิตผลงาน

รายละเอียดการสมัครโครงการ RECO

 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถส่งผลงานได้ทั้งแบบเดี่ยวและแบบทีม (ทีมละไม่เกิน 2 คน ต่อ 1 ผลงาน)
 • ผลงานออกแบบแฟชั่น (Fashion Design) ที่ส่งเข้าประกวดจะต้องอยู่ในรูปแบบกระดาษ A3 (Mood Board) และ/หรือ ในรูปแบบไฟล์ (soft file) โดยร่างแบบผลงานพร้อมลงสี (แบบดังกล่าวต้องสามารถนาไปสร้างผลงานได้จริงตามที่ได้นาเสนอ) ติดผลงานของคุณลงบน PP บอร์ด เว้นระยะจากขอบ 1 นิ้ว โดยระบุชื่อผลงาน วัสดุที่ใช้ในการผลิตผลงาน แนวความคิด และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน
 • ติดใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน ลงบนอีกด้านของบอร์ด ห้ามทำเครื่องหมาย หรือเซ็นชื่อลงบนแบบ
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ได้แก่ รูปถ่าย 1 นิ้ว และสำเนาบัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน

การส่งเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการ

 • นักออกแบบจะต้องส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 • ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ได้ที่
  บริษัท โซล เอ็ม.ไอ.ซี.อี.กรุ๊ป จากัด (สำนักงานใหญ่)
  573 ถ.พระรามเก้า ซอย 51 ถนนเสรี 6
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
  วงเล็บมุมซอง “(RECO 2019)”
 • เอกสารจะต้องส่งก่อนวันปิดรับสมัคร โดยจะถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ
 • ส่งเอกสารด้วยตนเองได้ที่ บริษัท โซล เอ็ม.ไอ.ซี.อี.กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่) (ตามที่อยู่ด้านบน) ตั้งแต่เวลา 9:30-17:00 วันจันทร์-ศุกร์ ภายในวันที่กำหนด

งบประมาณสนับสนุนการผลิตผลงาน
สำหรับผู้ที่เข้ารอบสุดท้าย สูงสุด 20,000 บาท ต่อทีม
หมายเหตุ งบประมาณที่สนับสนุนจากโครงการมีเงื่อนไขการเบิกจ่ายตามที่โครงการกำหนด ในกรณีที่พบว่าผู้เข้าประกวดหรือผลงานไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประกวด คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกผลรางวัลและเรียกรางวัลคืนทั้งหมด ผลงานที่เข้าประกวดถือเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดงานประกวด ผลการพิจารณาของคณะกรรมการถือเป็นที่ยุติ

กำหนดเวลา

 • ส่งเอกสารสมัครร่วมโครงการ ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562
 • ประกาศรายชื่อผู้เข้ารอบ 30 คน ทางสื่อออนไลน์ของโครงการ วันที่ 21 มิถุนายน 2562
 • กิจกรรม Workshop และ นาเสนอผลงานครั้งที่ 1 30 มิถุนายน 2562
 • นำเสนอผลงานครั้งที่ 2 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) 19 กรกฎาคม 2562
 • นำเสนอผลงานครั้งที่ 3 (สำหรับผู้เข้ารอบสุดท้าย) 3 สิงหาคม 2562
 • ลองชุดกับนางแบบ (Fitting Day) 15 สิงหาคม 2562
 • แสดงผลงานรอบสุดท้ายในงานประกาศผล 30 สิงหาคม 2562

เกณฑ์การคัดเลือก และตัดสินผลงาน

 • การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม
 • ความคิดริเริ่มและการปรับใช้วัสดุอย่างมีนวัตกรรม
 • การใช้งานได้จริงของงานออกแบบ
 • ความสวยงามและความสร้างสรรค์ในการนำเสนอผลงาน

รางวัลการประกวด
ผู้ชนะในโครงการจะได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

 • รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลจำนวน 100,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : เงินรางวัลจำนวน 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 : เงินรางวัลจำนวน 30,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • 093-249-3546
 • email: reco@indorama.net
 • www.facebook.com/recoyoungdesigner
File attachments: 
Deadline: 
29 Apr 2019 09:00 to 14 Jun 2019 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.