^ Back to Top

ประกวดออกแบบแฟชั่น

ประกวดออกแบบแฟชั่น "Sakura Collection 2019 Asia Students Awards in Thailand"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "Sakura Collection 2019 Asia Students Awards in Thailand"

Sakura Collection Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น "Sakura Collection 2019 Asia Students Awards in Thailand" เพื่อก้าวสู่วงการออกแบบมืออาชีพ และผู้ชนะการแข่งขันจะได้ไปร่วมโชว์ผลงานระดับนานาชาติบน

Deadline: 
Wed, 2018-11-07 04:34

ประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND"

ประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND"

SAKURA COLLECTION ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาต่างชาติที่ไม่ใช่คนญี่ปุ่น และนักออกแบบมือสมัครเล่น ส่งผลงานเข้าร่วการประกวดออกแบบแฟชั่น "SAKURA COLLECTION 2015 ASIA STUDENTS AWARD in THAILAND" ชิงทริปร่วมงาน “SAKURA COLLECTION 2015 in Yokohama” งานแฟชั่

Deadline: 
Wed, 2015-11-18 16:00

ประกวด RECO Young Designer Competition 2014

ประกวด RECO Young Designer Competition 2014

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมปลาย นักศึกษาอุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการออกแบบที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด RECO Young Desi

Deadline: 
Fri, 2014-12-19 16:00

ประกวดออกแบบ RECO Young Designer Competition 2013

RECO Young Designer Competition 2013 - ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ และประกวดออกแบบแฟชั่น

บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) ขอเชิญเยาวชนที่ศึกษาอยู่ใน ระดับมัธยมปลาย อุดมศึกษา หรือในสถาบันด้านการออกแบบ นักออกแบบอิสระ และประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์ และประกวดออกแบบแฟชั่น "RECO You

Deadline: 
Fri, 2013-12-20 16:00
Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบแฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.