^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest”

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญเยาวชน และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย “World Expo 2020 Dubai Costume Design Contest” สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทย ในงาน World Expo 2020 Dubai ชิงตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมประกาศนียบัตร และทริปเปิดประสบการณ์ชมงานนิทรรศการระดับโลก

วัตถุประสงค์
การจัดงาน World Expo ที่ผ่านมาทุกครั้ง เครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงแต่ละประเทศถือเป็นสีสันหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจและติดตามเป็นจำนวนมาก สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลจึงได้จัดให้มีการประกวดออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับเจ้าหน้าที่ประจำอาคารแสดงประเทศไทยขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักออกแบบมืออาชีพ มือสมัครเล่น นักเรียนและนักศึกษาชาวไทยที่มีความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบมีโอกาสแสดงความสามารถด้านการออกแบบให้เป็นที่ประจักษ์ในเวทีระดับโลก ตลอดจนร่วมสร้างชื่อเสียงและประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศไทย

แนวความคิดในการออกแบบ
มีแรงบันดาลใจจากเอกลักษณ์ความเป็นไทย แต่โดดเด่นที่ความทันสมัย เรียบหรู และมีสไตล์ พร้อมทั้งสอดแทรกแนวคิดการนำเสนออาคารแสดงประเทศไทยไว้อย่างลงตัว

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมการประกวด

 1. เป็นบุคคลทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ในวันที่ปิดรับสมัคร 5 มกราคม 2563
 2. มีสัญชาติไทย
 3. สมัครในฐานะบุคคลธรรมดา ไม่อยู่ในรูปแบบบริษัทหรือแบรนด์สินค้า
 4. มีความสามารถในการออกแบบเครื่องแต่งกาย โดยแนบผลงานที่เคยออกแบบ (Portfolio) จำนวน 3 ภาพ เป็นหลักฐานยืนยัน

ทั้งนี้ผลงานดังกล่าวจะไม่นับเป็นคะแนนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการในรอบตัดสิน

รายละเอียดของผลงาน
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดจะต้องส่งผลงานการออกแบบตามโจทย์แนวคิด ลักษณะการใช้งาน และรายละเอียดของเนื้อผ้า ทั้งหมด 4 รูปแบบ

 1. ชุดเครื่องแต่งกายประจำวัน สำหรับผู้ชาย ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า
 2. ชุดเครื่องแต่งกายประจำวัน สำหรับผู้หญิง ประกอบด้วย เสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และรองเท้า
 3. ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ สำหรับผู้หญิง
 4. ชุดเครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ สำหรับผู้ชาย

ทั้งนี้ ผู้ออกแบบจะต้องนำเสนอเครื่องแต่งกายทั้ง 4 รูปแบบ เป็นภาพทั้งด้านหน้า และด้านหลัง เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณา โดยผู้ออกแบบที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องพัฒนาชิ้นงาน เพื่อให้สามารถนำไปผลิตได้จริง

หมายเหตุ เครื่องแต่งกายสำหรับวันพิเศษ เป็นการเพิ่มรายละเอียดจากเครื่องแต่งการประจำวัน เช่น เสื้อคลุม เสื้อแจ็คเก็ต เป็นต้น นอกจากนี้ ผู้ออกแบบสามารถนำเสนออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติม ตามความเหมาะสม เช่น หมวก เข็มขัด กระเป๋าคาดเอว หรืออื่นๆ โดยให้คำนึงถึงความสะดวกและเหมาะสมในการใช้งาน รวมถึงความสวยงาม

ระยะเวลา และขั้นตอนการดำเนินงาน

 • วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2563 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประกวด
 • 6 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลือก 15 แบบสุดท้าย สำหรับรอบตัดสิน
 • 31 มกราคม ถึง 14 กุมภาพันธ์ 2563 เปิดให้โหวตรางวัลยอดนิยมนิยม Social’s Choice บน Social Media ของ
 • Thailand Pavilion
 • 15 กุมภาพันธ์ 2563 ประกาศผู้เข้ารอบ 15 แบบสุดท้าย และผู้ชนะรางวัลยอดนิยม Social’s Choice
 • 16 กุมภาพันธ์ ถึง 30 มีนาคม 2563 การคัดเลือกรอบที่ 2 นำเสนอแก่คณะกรรมการ
 • 1 เมษายน 2563 รอบตัดสิน ประกาศรางวัลชนะเลิศ

รางวัลสำหรับการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ (จำนวน 1 รางวัล) ตัดสินโดยคณะกรรมการ เป็นผลงานที่จะได้รับการนำไปปรับใช้ เพื่อผลิตให้เจ้าหน้าที่ ได้สวมใส่จริง ณ อาคารแสดงประเทศไทย โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับประกาศนียบัตร และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จำนวน 2 ที่นั่ง พร้อมบัตรเข้าชมงาน World Expo 2020 Dubai จำนวน 2 ใบ
 • รางวัลยอดนิยม Social’s Choice (จำนวน 1 รางวัล) ตัดสินจากชิ้นงานการออกแบบที่มีจำนวนยอด Like ที่มากที่สุด บน Social Media ของ Thailand Pavilion (Facebook และ Instagram รวมกัน) โดยจะประกาศผลบน Social Media ของ Thailand Pavilion ผู้ได้รับรางวัล Social’s Choice จะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมเงินรางวัล 5,000 บาท

ติดต่อสอบถาม

 • info@thailandexpo2020.com
 • Facebook : EXPO 2020 DUBAI THAILAND

ข่าวประชาสัมพันธ์ : K. Jitsiri Glinboonnak

Deadline: 
23 Nov 2019 09:00 to 05 Jan 2020 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.