^ Back to Top

ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

รวมการประกวดออกแบบ เครื่องแต่งกาย (fashion design)

ประกวดออกแบบเสื้อยืด "QBIX T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด "Digital Life : Digitalmatic"

ประกวดออกแบบเสื้อยืด "QBIX T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด "Digital Life : Digitalmatic"

a day ร่วมกับ Yamaha ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยืด "QBIX T-SHIRT Design Contest" ภายใต้แนวคิด "Digital Life : Digitalmatic" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2018-02-19 18:00

ประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น"

ประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น"

Sakura Collection Thailand ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบแฟชั่น Sakura Collection 2018 Asia Students Awards in Thailand หัวข้อ "ประเทศญี่ปุ่น" เพื่อก้าวสู่วงการออกแบบมืออาชีพ

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)

ประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design for Life)

ภาควิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ขอเชิญนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สมัครเข้าร่วมการประกวดออกแบบกราฟิกบนเสื้อยืดสีขาว "VCD T-shirt Design Contest 2017" ภายใต้แนวคิด “การออกแบบเพื่อชีวิต” (Design

Deadline: 
Thu, 2017-11-09 16:00

ประกวดลายเสื้อยืด “AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom”

ประกวดลายเสื้อยืด “AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom”

AAS Harley-Davidson ขอเชิญนักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลายเสื้อยืด “AAS Harley-Davidson : Spirit of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษในการได้ร่วมงานกั

Deadline: 
Tue, 2017-10-31 17:00

ประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด

ประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด

บริษัท ขนส่ง จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบชุดพนักงานต้อนรับบนรถโดยสารบริษัท ขนส่ง จำกัด ชิงเงินรางวัล 50,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Sat, 2017-09-30 16:00

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

ประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest"

บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส  ขอเชิญชวนนักเรียน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบเครื่องแบบพนักงาน (Uniform) "BTS Uniform Young Designer Contest" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวม 500,000 บ

Deadline: 
Wed, 2017-11-15 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

ประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1

บริษัท ไฮ-เทค แอพพาเรล จำกัด ขอเชิญชวน นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อผ้า "Hi-Tech Young Designer Contest" ครั้งที่ 1 ภายใต้แนวคิด "New Sport :

Deadline: 
Mon, 2017-10-16 17:00

ประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition

ประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition

Uniqlo ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "UTGP 2018 : The Global T-Shirt Cesign Competition" หัวข้อ "Marvel" ชิงเงินรางวัลชนะเลิศ 10,000 ดอลล่าร์สหรัฐ

หัวข้อการออกแบบ
"Marvel"

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest

ประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest

Grand Sport ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนักออกแบบรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 11 : 11th Grand Sport Teenage Designer Contest ชิงทุนการศึกษา พร้อมถ้วยรางวัล และประกาศนียบัตร

Deadline: 
Thu, 2017-08-31 16:00

ประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ”

ประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ “ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ”

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบเสื้อยับ คอนเซ็ปต์ "ยับที่เสื้อ ยืดที่ใจ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 150,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2017-06-30 17:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบเครื่องแต่งกาย/แฟชั่น

Members Online

There are currently 0 users online.