^ Back to Top

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE”

ประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE”

บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (ปณท) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟฟิก เพื่อนำแบบภาพไปวางบนของที่ระลึกประจำปี 2559 ในหัวข้อ “POST EXCELLENCE” ชิงโอกาสในการทำสัญญาจ้างออกแบบมูลค่ารวม 90,000 บาท

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ได้แบบภาพที่สามารถนำไปวางบนของที่ระลึกประจาปี 2559 ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานเป็นภาพกราฟฟิกที่ทำขึ้นด้วยโปรแกรมออกแบบทางคอมพิวเตอร์ จำนวน 2-4 ภาพ ซึ่งผลงานการออกแบบต้องคำนึงถึงการนำไปใช้ในการวางภาพบนวัสดุประเภทต่างๆ ด้วย เช่น โลหะ แก้ว ผ้า เซรามิค พลาสติค ไม้ กระดาษ เป็นต้น

ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน
นิสิต/นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานต่างๆ

กำหนดการโครงการ
1. ส่งผลงานด้วยตนเองหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤษภาคม 2559 (ก่อนเวลา 16.30 น.)
2. กำหนดการตัดสินรอบแรก วันที่ 18 พฤษภาคม 2559
3. รอบที่สอง วันที่ 25 พฤษภาคม 2559 โดยประกาศผลการตัดสินทาง www.thailandpost.co.th

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด
  • โทรศัพท์ 0 2831 3574, 0 2831 3889
  • โทรสาร 0 2575 1467

ข่าวประชาสัมพันธ์ : คุณณัฐพล ยินดีธรรม / บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด

Deadline: 
20 Apr 2016 10:00 to 15 May 2016 16:00

Members Online

There are currently 0 users online.