^ Back to Top

องค์กร

ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

ประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ”

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดิโอรณรงค์ป้องกันการจมน้ำ หัวข้อ “บ้านเริ่ม ชุมชนร่วม : พื้นที่เล่นปลอดภัย เด็กไม่จมน้ำ” ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อมโล่รางวัล  และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-03-30 16:00

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

ประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคัดสรรรางวัล “หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม” ประจำปี 2561 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

Deadline: 
Wed, 2018-02-28 16:00

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 480,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Fri, 2018-05-18 16:00

ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest

ประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest

กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสูตรอาหารนานาชาติปรุงจากข้าวไทย : International Rice Recipe Contest ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 90,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลเกียรติยศ

Deadline: 
Sat, 2018-03-31 16:00

ประกวด "THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition"

ประกวด "THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition"

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนkดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับ องค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (HKTDC) ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "THAI AIM: Thai Access to International Markets Competition" ชิงรางวัลในการจัดแสดงสินค้าที

Deadline: 
Wed, 2017-12-13 07:47

ประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์

ประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์

ศูนย์การค้า ริเวอร์ พลาซ่า และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ นนทบุรี ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทงสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ ชิงเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2017-10-30 16:00

ประกวดสุดยอดนวัตกรรม "Panus Thailand LogTech Award 2017" หัวข้อ "Logistics Innovation"

ประกวดสุดยอดนวัตกรรม "Panus Thailand LogTech Award 2017" หัวข้อ "Logistics Innovation"

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์บ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี ร่วมกับ บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดนวัตกรรม "Panus Thailand LogTech Award 201

Deadline: 
Sun, 2017-10-15 16:00

ประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017"

ประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017" ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับสากล เข้าร่วมการแข่งขัน Asia Marketing Excellence Awards

Deadline: 
Tue, 2017-10-10 16:00

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 20

Deadline: 
Mon, 2017-12-04 16:30

ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน"

ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,

Deadline: 
Fri, 2017-09-29 16:00

Pages

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.