^ Back to Top

องค์กร

แข่งขันแบบจําลองธุรกิจ "พลอยได้..พาสุข" การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากของเหลืออุตสาหกรรม

แข่งขันแบบจําลองธุรกิจ "พลอยได้..พาสุข" การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากของเหลืออุตสาหกรรม

กรมโรงงานอุตสาหกรรม ร่วมกับ กรมควบคุมมลพิษ, การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจ หรือหน่วยงาน ส่งผลงานเข้าร่วมการแข่งขันแบบจําลองธุรกิจ "พลอยได้..พาสุข" การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์

Deadline: 
Tue, 2023-01-31 16:30

ประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารดีเด่นปี 2565 หัวข้อ "เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน"

ประกวดโครงการโรงเรียนธนาคารดีเด่นปี 2565 หัวข้อ "เพิ่มเงินออมปัง ด้วยพลังเยาวชน"

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ขอเชิญโรงเรียน และสถาบันการศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนธนาคาร ธ.ก.ส.

Deadline: 
Tue, 2023-02-28 16:30

ประกวดรางวัล "Ombudsman Awards 2022"

ประกวดรางวัล "Ombudsman Awards 2022"

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ขอเชิญหน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลงานเข้าประกวดรางวัล "Ombudsman Awards 2022" ชิงถ้วยรางวัลพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวั

Deadline: 
Mon, 2023-01-16 16:30

ประกวดคลิปวิดีโอเล่าวิธีจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว "หนูน้อยกู้โลก"

ประกวดคลิปวิดีโอเล่าวิธีจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว "หนูน้อยกู้โลก"

SCG พร้อมเครือข่ายพันธมิตร ขอเชิญโรงเรียนอนุบาล-ประถมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปวิดีโอเล่าวิธีจัดการถุงนมโรงเรียนใช้แล้ว "หนูน้อยกู้โลก" ชิงทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และเกียรติบัตร

Deadline: 
Tue, 2023-01-31 (All day)

ประกวด "สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ช.การช่าง"

ประกวด "สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ช.การช่าง"

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ ช.การช่าง และ ChangeFusion ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "สุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชน ช.การช่าง" ชิงทุนสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมเพื่อสังคม มูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท

Deadline: 
Wed, 2022-11-30 16:30

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

ประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมเคมีแห่งประเทศไทย โครงการห้องเรียนเคมีดาว ขอเชิญครูระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาตร์ Dow-CST ประจำปี 2565 โครงการห้องเรียนเคมีดาว ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท

Deadline: 
Mon, 2022-10-31 16:30

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

ประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า"

UddC ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และภาคีพัฒนาเมือง จากภาครัฐ เอกชน วิชาการ วิชาชีพ และประชาสังคม ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Greener Bangkok Hackathon 2022: แฮคกรุงเทพเพื่อเมืองที่เขียวกว่า" ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 460,0

Deadline: 
Sun, 2022-09-18 (All day)

ประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ "YMID ZEEDz Medical Innovation Awards 2022"

ประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ "YMID ZEEDz Medical Innovation Awards 2022"

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District) ขอเชิญผู้สนใจ และนักพัฒนานวัตกรรม ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมทางการแพทย์ ภายใต้หัวข้อ "YMID ZEEDz Medical Innovation Awards 2022" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร

Deadline: 
Sun, 2022-07-31 16:30

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022"

ประกวด "Prime Minister’s Award for Health Promotion Innovation 2022"

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ปวช. หรือเทียบเท่า ประชาชนทั่วไป และภาคีเครือข่าย สสส.

Deadline: 
Wed, 2022-07-27 16:30

ประกวดภายใต้โครงการ "The Smart City Solution Awards 2022"

ประกวดภายใต้โครงการ "The Smart City Solution Awards 2022"

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (depa) ขอเชิญหน่วยงานรัฐ ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชนและนิติบุคคลอื่น ส่งผลงานผลงานเข้าร่มการประกวดภายใต้โครงการ "The Smart City Solution Awards 2022" ชิงโล่รางวัลต้นแบบบริการเมืองอัจฉร

Deadline: 
Sat, 2022-07-30 16:30

Pages

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.