^ Back to Top

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ

ประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ

มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญโรงเรียนระดับในมัธยมศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร" ครั้งที่ 13 ระดับประเทศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 พร้อมทุนการศึกษา

หลักเกณฑ์การประกวด

 • เพลงที่ใช้ในการประกวดรอบชิงชนะเลิศ จํานวน 2 บทเพลง คือ บทเพลงลูกทุ่งเลือกตามความถนัดช้าและเร็ว จํานวน 2 บทเพลง เวลาในการประกวดต้องไม่เกิน 20 นาที (อนุญาตให้จัดอุปกรณ์ต่างๆบนเวที ได้ไม่เกิน 5 นาที ไม่รวมเวลาในการประกวด)
 • ทีมที่ผ่านการคัดเลือก ต้องแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประกวดในรอบชิงชนะเลิศ พร้อมส่งหลักฐานการสมัครในเพจ Facebook ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร โดยหากมีทีมใดสละสิทธิ์ ทางคณะกรรมการจะได้แจ้งทีมในลําดับถัดไปแทน และจะประกาศผลอย่างเป็นทางการ ต่อไป
 • คุณสมบัติผู้เข้าร่วมการประกวด (รอบชิงชนะเลิศ)
  • สมาชิกภายในทีมทุกคนจะต้องเป็นนักเรียนที่กําลังศึกษาอยู่ในสถานศึกษาเดียวกัน
  • สมาชิกทั้งหมด 52 คนดังนี้
   • นักร้องไม่เกิน 2 คน
   • หางเครื่อง พิธีกร หรือนักแสดงประกอบอื่น ๆ ภายในโชว์ ไม่เกิน 30 คน
   • นักดนตรีไม่เกิน 20 คน
 • อุปกรณ์ประกอบการแสดง ไม่อนุญาตให้ใช้ ฉาก หรือ Stage แบบวางถาวร แต่สามารถใช้อุปกรณ์ที่มีการเคลื่อนไหวประกอบการแสดงภายในเพลงได้
 • ผู้จัดการประกวด ได้จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องดนตรี ไว้ให้ดังรายมีละเอียดดังต่อไปนี้
  • กลองชุด ขนาดมาตรฐาน 1 ชุด
  • ตู้แอมป์ขยายเสียงกีต้าร์ไฟฟ้า 2 ตู้
  • ตู้แอมป์ขยายเสียงกีต้าร์เบสไฟฟ้า 1 ตู้
  • ตู้แอมป์ขยายเสียงคีย์บอร์ด 1 ชุด
  • ไมโครโฟนไร้สาย สําหรับนักร้องและพิธีกร 4 ตัว
  • ไมโครโฟนสําหรับเครื่องเป่า 8 ตัว
  • ไมโคโฟนสําหรับเครื่องประกอบจังหวะ / เครื่องดนตรีไทย / อื่นๆ 10 ตัว
  • อนุญาตให้ผู้เข้าประกวดสามารถใช้เครื่องประกอบจังหวะอิเล็กทรอนิคได้ ห้ามใช้ซาว์ดเอฟเฟคจากคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเล่น MD โดยเด็ดขาด
 • ขนาดเวทีที่ใช้ในการประกวด เวทีมี 2 ระดับ
  • เวทีสําหรับนักแสดง กว้าง 16 เมตร ลึก 4.80 เมตร ความสูง 1.20 เมตร
   หมายเหตุ ทางขึ้นลงของนักแสดงมี 3 ทาง บริเวณด้านซ้าย ด้านขวา และด้านหลัง
  • เวทีสําหรับนักดนตรี กว้าง 16 เมตร ลึก 4.80 เมตร ความสูง 1.50 เมตร

กำหนดระยะเวลา
สมัครตั้งแต่วันนี้ - 6 มิถุนายน 2566

รอบการประกวด

 • รอบคัดเลือก
  คัดเลือกจากใบสมัครและภาพการแสดงสดของวงดนตรีลูกทุ่งจากคลิปวีดีโอ จํานวน 1 เพลง (เพลงเลือก ตามความถนัด) โดยอัพโหลดคลิปวีดีโอลงในยูทูป แล้วแนบลิ้งค์ในระบบรับสมัคร ภายในเพจ Facebook ดาวรุ่งลูกทุ่งนเรศวร ส่งไม่เกินวันที่ 6 มิถุนายน 2566
  หมายเหตุ ในการบันทึกคลิปวีดีโอ (Demo) ภาพและเสียงต้องมีความชัดเจน คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยนเรศวรจะพิจารณาจากการบันทึกการแสดง
 • รอบชิงชนะเลิศ
  จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และทุกทีมต้องร่วมฝึกซ้อมและจัดเตรียมระบบ (Sound Check) ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2566

เกณฑ์การให้คะแนน

 • ด้านการร้อง (Singing) 100 คะแนน ประกอบด้วย
  • น้ำเสียง ความไพเราะของเสียง 30 คะแนน
  • เทคนิคการขับร้อง 30 คะแนน
  • อักขระ จังหวะ ทํานอง 10 คะแนน
  • บุคลิก ลีลา อารมณ์10 คะแนน
  • คะแนนภาพรวม 20 คะแนน
 • ด้านการเต้น (Dancing) 100 คะแนน ประกอบด้วย
  • ทักษะด้านการเต้น 30 คะแนน
  • ความพร้อมเพรียง 30 คะแนน
  • เสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย เข้ากับการแสดง 20 คะแนน
  • คะแนนภาพรวม 20 คะแนน
 • ด้านดนตรี (Music) 100 คะแนน ประกอบด้วย
  • การเรียบเรียงเสียงประสาน 30 คะแนน
  • เทคนิคในการบรรเลง 30 คะแนน
  • ความเหมาะสมของดนตรี/การนําเสนอ 20 คะแนน
  • คะแนนภาพรวม 20 คะแนน

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทุนการศึกษา 50,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับถ้วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมทุนการศึกษา 30,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาฯ พร้อมทุนการศึกษา 20,000 บาท
 • รางวัลชมเชย จํานวน 5 รางวัล ได้รับถ้วยรางวัลจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทุนการศึกษา สถาบันละ 10,000 บาท

หมายเหตุ เกณฑ์การประกวดเฉพาะรอบคัดเลือก

ติดต่อสอบถาม
โทร. 095-3575656 (ครูดล)

File attachments: 
Deadline: 
28 Apr 2023 08:30 to 06 Jun 2023 16:30

Members Online

There are currently 0 users online.