^ Back to Top

องค์กร

ประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ

ประกวดต้นแบบของที่ระลึก ศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต

หมดเขต: 
พฤ, 2021-09-30 16:30

ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง

ประกวดศิลปะบนกำแพง Street Art @ บางลำภูล่าง

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ตำบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต

หมดเขต: 
พฤ, 2021-09-30 16:30

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ทางการแพทย์เพื่อสุขภาพ "i-MEDBOT Innovation Contest 2021"

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเซลส์ (TCELS) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา บุคคลทั่วไป บริษัท องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสุดยอดหุ่นยนต์ท

หมดเขต: 
อ, 2021-08-10 17:00

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

ประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021”

กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายผ้าไทยสู่สากลเพื่อการต่อยอดและพัฒนา “Cultural Textile Awards 2021” ภายใต้โครงการพัฒนามรดกภูมิ

หมดเขต: 
พ, 2021-07-07 16:30

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 2021

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญผู้ประกอบการอุตสาหกรรม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ปี 2564 : Rice Innovation Awards 202

หมดเขต: 
จ, 2021-08-16 (All day)

ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021"

ประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ สมัครเข้าร่วมการประกวดธุรกิจแฟรนไชส์ไทย "Thailand Franchise Award 2021" ชิงรางวัลธุรกิจแฟรนไชส์ ประจำปี 2564

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2021-06-10 16:30

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

ประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด่น ประจำปี 2564 : Prime Minister's Export Award 2021 "SUCCEED BEYOND SUCCESS" ชิงรางวัลผู้ประกอบธุรกิจส่งออกดีเด

หมดเขต: 
ส, 2021-05-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 12:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAK ASIA 2021 และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบ

หมดเขต: 
อา, 2021-06-06 16:30

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้

หมดเขต: 
พฤ, 2021-04-15 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.