^ Back to Top

องค์กร

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๑๗

ประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๑๗

สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี ๒๕๑๗ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๖๒๐,๐๐๐ บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2024-05-31 (All day)

ประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

ประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดประกวดนวัตกรรมข้าวไทยประจำปี 2567 : Rice Innovation Awards 2024

หมดเขต: 
พ, 2024-07-31 16:30

ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 - 2567

ประกวดการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2566 - 2567

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนา และบริษัท ปตท.

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-29 16:30

ประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง)

ประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง)

จังหวัดมหาสารคาม ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการประเภทผ้าเครื่องแต่งกาย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "ผ้าไทยใส่ให้สนุก" (ชุดลำลอง) ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 10,000 บาท พร้อมโล่ และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
อา, 2024-02-11 16:30

ประกวสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4

ประกวสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4

บริษัท ช.การช่าง จํากัด (มหาชน) ร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ และ ChangeFusion ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวสุดยอดนวัตกรรมช่างชุมชนปีที่ 4 ชิงทุนสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ส, 2024-01-13 (All day)

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567

ประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567

คุรุสภา ขอเชิญสถานศึกษาทุกสังกัดที่มีการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัล "หนึ่งโรงเรียน หนึ่งนวัตกรรม" ประจำปี 2567 ชิงเหรียญรางวัล

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-08 16:30

ประกวด "รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๗" ประเภท "นวนิยาย"

ประกวด "รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๗" ประเภท "นวนิยาย"

คณะกรรมการดำเนินงานรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "รางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๗" ประเภท "นวนิยาย" ชิงรางวัลซีไรต์ ประจำปี ๒๕๖๗

หมดเขต: 
อ, 2024-04-30 16:30

ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567 "Trade Association Prestige Award 2024"

ประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567 "Trade Association Prestige Award 2024"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญสมาคมการค้า สมัครเข้าร่วมการประกวดสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567 "Trade Association Prestige Award 2024" ชิงรางวัลสมาคมการค้าดีเด่น ประจำปี 2567

หมดเขต: 
พฤ, 2024-02-15 16:30

ประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย"

ประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย"

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปข่าว หัวข้อ "ความเป็นธรรมด้านสุขภาพ โอกาสและความหวัง อนาคตประเทศไทย" ชิงเงินสนับสนุนมูลค่ารวมกว่า 125,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
จ, 2023-12-18 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition"

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok  International Intellectual Property, Invention and Technology Exposition" (IPITEx 2024)

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา รวมถึงสถาบันการอาชีวศึกษา และสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม "2024 Bangkok  International Intellectual P

หมดเขต: 
ศ, 2023-12-08 16:30

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.