^ Back to Top

องค์กร

ประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017"

ประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017"

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และ นักศึกษา และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไอซีทีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017" เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Aw

หมดเขต: 
อ, 2017-08-15 16:00

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest 2017

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest 2017

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม "Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม"

ประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม "Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญหน่วยงาน และบริษัท ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม "Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม" ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมโล่วสท. และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2017-08-18 16:00

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

ประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม... สู่นวัตกรรมไทยแลนด์ 4.0

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักสึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานผลิตภัณฑ์รักษ์สิ่งแวดล้อม...

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี 2560 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อม

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

ประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 9 และ SMEs Start up Awards 2017 ชิงถ้วยรางวัล พร้อมเกียรติบัตร และสิทธิประโยชน์ต่างๆ มากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

ประกวด SME Thailand Inno Awards 2017

นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการiประกวด SME Thailand Inno Awards 2017 ชิงรางวัลThe Best SME Thailand Inno Awards 2017 พร้อมโล่ และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-30 16:00

ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

ประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง”

สำนักงานราชบัณฑิตยสภา ขอเชิญนักเรียนประถมศึกษาตอนต้น จากโรงเรียนที่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สมัครเข้าร่วมการประกวดการอ่านพระราชนิพนธ์ เรื่อง “ทองแดง” ชิงทุนการศึกษา โล่เกียรติยศ พร้อมเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2017-06-02 16:00

ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560

ประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น : Best e-Commerce Website Award ประจำปี 2560

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าขอเชิญผู้ประกอบการ e-Commerce สมัครเข้าร่วมการประกวดเว็บไซต์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ดีเด่น ประจำปี 2560 : Best e-Commerce Website Award 2017 ชิงโล่ห์ประกาศเกียรติ พร้อมโอกาส และสิทธิพิเศษมากมาย

หมดเขต: 
อ, 2017-05-30 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There is currently 1 user online.

  • mod