^ Back to Top

องค์กร

ประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017"

ประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017"

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดแผนการตลาด "MAT AWARD 2017" ชิงรางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเป็นตัวแทนประเทศไทยก้าวสู่เวทีระดับสากล เข้าร่วมการแข่งขัน Asia Marketing Excellence Awards

หมดเขต: 
อ, 2017-10-10 16:00

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

ประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 2018

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2561 : Thailand Green Design Awards 20

หมดเขต: 
จ, 2017-12-04 16:30

ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน"

ประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน"

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ กลุ่มชุมชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ "Thailand Local Tourism Design Awards 2017" หัวข้อ "ออกแบบสุดยอดสินค้าท่องเที่ยวชุมชน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ากว่า 2,

หมดเขต: 
ศ, 2017-09-29 16:00

ประกวด "Krungthai Young Enterprise Awards 15th"

ประกวด "Krungthai Young Enterprise Awards 15th"

ธนาคารกรุงไทย ขอเชิญผู้สนใจ และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด "Krungthai Young Enterprise Awards 15th" ชิงเงินทุนมูลค่ารวมกว่า 3,000,000 บาท

ประเภทการประกวด

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดแผนธุรกิจ "Business Model Canvas" ในโครงการ “Passport to Global Challenge”

ประกวดแผนธุรกิจ "Business Model Canvas" ในโครงการ “Passport to Global Challenge”

สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs Startup และผู้สนใจที่มีแนวคิดธุรกิจรุ่นใหม่ สมัครเข้าร่วมโครงการ “Passport to Global Challenge” (PGC by NEA) พร้อมส่ง

หมดเขต: 
จ, 2017-08-28 (All day)

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 : The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

ประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปี 3 : The 3rd Thailand Plastics Awards 2017

สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ขอเชิญนักศึกษา ประชาชนทั่วไป และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์พลา

หมดเขต: 
จ, 2017-09-25 16:00

ประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017"

ประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017"

สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย ขอเชิญนักเรียน และ นักศึกษา และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ ไอซีทีทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน ส่งผลงานเข้าร่วมประกวดซอฟต์แวร์ "TICTA Awards 2017" เพื่อเป็นตัวแทนไปแข่งขัน Asia Pacific ICT Alliance (APICTA) Aw

หมดเขต: 
อ, 2017-08-15 16:00

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest 2017

ประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest 2017

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญบริษัท/ผู้ประกอบธุรกิจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการออกแบบเชิงนวัตกรรม Design Innovation Contest 2017 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 300,000 บาท พร้อมโล่รางวัล และประกาศนียบัตร

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู”

เทศบาลตำบลบางปู ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายด้านการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ประจำปี ๒๕๖๐ หัวข้อ “ความสุขและความสามัคคีวิถีชุมชนชาวบางปู” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท

หมดเขต: 
พฤ, 2017-08-31 16:00

ประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม "Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม"

ประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม "Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม"

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ขอเชิญหน่วยงาน และบริษัท ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลกิจกรรมกลุ่ม "Kaizen ยอดเยี่ยม ภาคอุตสาหกรรม" ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท พร้อมโล่วสท. และเกียรติบัตร

หมดเขต: 
ศ, 2017-08-18 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.