^ Back to Top

องค์กร

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา

ประกวดออกแบบหอนาฬิกา

เทศบาลนครสงขลา ร่วมกับ กรรมาธิการสถาปนิกทักษิณ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบหอนาฬิกา ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 220,000 บาท

หมดเขต: 
อ, 2015-03-03 16:00

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 Book Awards) ปีที่ 12

ประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 Book Awards) ปีที่ 12

ซีพี ออลล์ ขอเชิญนักเขียน และสำนักพิมพ์ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดหนังสือดีเด่นรางวัลเซเว่นบุ๊คอวอร์ด (7 Book Awards) ปีที่ 12 ชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเงินรางวัลรวมกว่า 1,000,000 บาท

หมดเขต: 
ส, 2015-02-28 16:00

ประกวด "THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015"

THAI SOCIAL ENTERPRISE AWARDS 2015
หมดเขต: 
ศ, 2015-02-20 16:00

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม "Product Innovation Contest 2015"

Product Innovation Contest 2015

สำนักงานอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม เทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญาสู่นวัตกรรม "Product Innovation Contest 2015" ชิงร

หมดเขต: 
อ, 2014-12-30 16:00

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558

ประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558

สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชน และผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาภูมิปัญญา สู่นวัตกรรมสำหรับภาคเหนือ ปี 2558 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 72,000 บาท พร้อมเป็นตัวแทนภาคเหนือเข้าประกวดในระดับประเทศ

หมดเขต: 
พฤ, 2014-12-18 16:00

ปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓

ปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓

ศูนย์จัดการวัฒนธรรมชุมชนเฉลิมพระเกียรติบ้านหนองบัว หมู่๑ ขอเชิญบุคคล และองค์กร สมัครเข้าร่วมการปะกวดผู้เข้ารับรางวัล ในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓ เพื่อรับใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมรับมอบรางวัลในงานเปิดบ้านไทเซิ้งปีที่ ๓ และได้รับการบันทึกในทำเนียบผู้

หมดเขต: 
ศ, 2015-01-30 16:00

ประกวด Thai Access to International Market Competition (THAI AIM)

ประกวด Thai Access to International Market Competition (THAI AIM)

Global Entrepreneurship Thailand (GET) ร่วมกับองค์การสภาพัฒนาการค้าฮ่องกง (Hong Kong Trade Development Council หรือ HKTDC) และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thai Access to International M

หมดเขต: 
พ, 2014-12-31 16:00

ประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗

ประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗

กรุงเทพมหานคร ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ประชาทั่วไป และองค์การ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดกระทง ในงานเทศกาลลอยกระทงกรุงเทพมหานคร ประจำปี ๒๕๕๗ ณ บริเวณใต้สะพาน พระราม ๘ ฝั่งธนบุรี เขตบางพลัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพ

หมดเขต: 
จ, 2014-11-03 16:00

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

ประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557

สถาบันมหาสมุทรระหว่างประเทศ (ประเทศไทย) ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษา และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อให้ความรู้แก่เยาวชน "เรื่องภัยพิบัติทางทะเล" ประจำปี 2557 ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบั

หมดเขต: 
อา, 2014-11-30 16:00

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014"

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ EGA ขอเชิญ ประกวดผลงานการพัฒนา Mobile Application ภาครัฐ "Mobile e-Government Award 2014" (MEGA 2014) ชิงทุนสนับสนุน พร้อมของรางวัลอีกมากมาย

วัตถุประสงค์โครงการ

หมดเขต: 
ศ, 2014-11-14 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.