^ Back to Top

องค์กร

ประกวด “MAT Award 2015”

ประกวด “MAT Award 2015”

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด “MAT Award 2015” ชิงรางวัลสุดยอดแคมเปญการตลาดแห่งปี 2015 "MAT Award ครั้งที่ 8"

กำหนดระยะเวลา

หมดเขต: 
อ, 2015-12-15 16:00

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย

ประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ สำนักวัฒนธรรม และเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญสถาบันการศึกษา สมัครเข้าร่วมการประกวดวงโปงลางพื้นเมืองอีสาน “ฟ้อนลำแคน คอนเทสต์ ๒๕๕๘” ครั้งที่ ๘ ตอน มหกรรมลำเต้ย ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชส

หมดเขต: 
พฤ, 2015-10-22 16:00

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

ประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม Thailand Green Design Awards 2016

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญ นักเรียน นิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป และกลุ่มผู้ประกอบการ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุธรรมชาติ "Thailand Green Design Aw

หมดเขต: 
ศ, 2015-12-25 16:00

ประกวดผลงานซอฟต์แวร์ดีเด่นแห่งชาติ : Thailand ICT Awards 2015"

Thailand ICT Awards 2015

SIPA ร่วมกับ ATCI ขอเชิญนิสิต นักศึกษา นักพัฒนาซอฟต์แวร์ และผู้ประกอบการซอฟต์แวร์ไทย ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดผลงานซอฟต์แวร์ "Thailand ICT Awards 2015" เพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในเวทีสากลกับงาน APICTA Asia Pacific Alliance ICT Award ณ ป

หมดเขต: 
พฤ, 2015-06-25 16:00

ประกวดโครงการสถปัตยกรรม "แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นเนลโทรฟี ไทยแลนด์ 2558"

ประกวดโครงการสถปัตยกรรม "แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นเนลโทรฟี ไทยแลนด์ 2558"

บริษัท ไทยผลิตภัณฑ์ยิบซั่ม จำกัด (มหาชน) ขอเชิญช่างรับเหมาตกแต่ง เจ้าของโครงการ และสถาปนิก ส่งผลงานการก่อสร้างหรือการตกแต่ง ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของยิปรอคเข้าร่วมการประกวดโครงการสถปัตยกรรม "แซง-โกแบ็ง ยิปรอค เนชั่นเนลโทรฟี ไทยแลนด์ 2558" ผู้ชนะเลิศในแต่

หมดเขต: 
ศ, 2015-07-31 16:00

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ขอเชิญกลุ่มอุตสาหกรรม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ประกวดนวัตกรรมข้าวไทย ประจำปี 2558 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 60

หมดเขต: 
ศ, 2015-07-31 16:00

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

ประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า”

สถาบันลูกโลกสีเขียว มูลนิธิพลังที่ยั่งยืน ขอเชิญหน่วยงาน ชุมชน เยาวชน ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 หัวข้อ “วิถีพอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า” เพื่อยกย่อง เชิดชูผู้ให้การสนับสนุน และเพื่อเป็นกำลังใจแก่

หมดเขต: 
ส, 2015-10-31 16:00

ประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

ประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรม ภายใต้โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการก่อตั้งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ หัวข้อ “e-government mobile application” ชิงเงินรางวัล พร้อมโล่รางวัล

หมดเขต: 
อ, 2015-06-30 16:00

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ2 เมษายน 2558

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ขอเชิญชวนสถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษ

หมดเขต: 
จ, 2015-06-22 16:00

ประกวดนวัตกรรมแฟชั่น Thailand Innofashion Award 2015 แนวคิด "แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก : LOCAL SPIRITS TO GLOBAL TRENDS"

Thailand Innofashion Award 2015

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ สถาบันออกแบบนานาชาติชนาพัฒน์ ขอเชิญนักศึกษา ผู้ประกอบการ และดีไซเนอร์อิสระ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Innofashion Award 2015 แนวคิด "แรงบันดาลใจในหัตถศิลป์ สู่นวัตกรรมแฟชั่นระดับโลก : LOCAL SPIRITS TO GLOBAL T

หมดเขต: 
ศ, 2015-05-01 16:00

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.