^ Back to Top

องค์กร

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

ประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021"

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ประชาชนทั่วไป บริษัท องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการท่องเที่ยว "Innovative Tourism Project Pitching 2021" ชิ

หมดเขต: 
พฤ, 2021-07-15 12:00

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ประกวดบรรจุภัณฑ์ไทย ครั้งที่ 44 ประจำปี 2564 "ThaiStar Packaging Awards 2021"

ศูนย์ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (Thailand Industrial Design Center: Thai-IDC) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับ PROPAK ASIA 2021 และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ประกอบการ บริษัท และผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดบ

หมดเขต: 
อา, 2021-06-06 16:30

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

ประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน"

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญนักเรียน ข้าราชการครู สถานศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดคลิปสั้น "วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ ต้นแบบการเสริมสร้างความปลอดภัยในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 200,000 บาท พร้

หมดเขต: 
พฤ, 2021-04-15 16:30

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

ประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษา ชุมชน องค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2564 ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 560,000 บาท

วัตถุประสงค์

หมดเขต: 
ศ, 2021-04-30 16:30

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

ประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์"

กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ร่วมกับองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย และองค์กรภาคี ขอเชิญโรงเรียน สมัครเข้าร่วมการประกวดโรงเรียนปลอดขยะสู่ความยั่งยืน "สะอาดบุรี จูเนียร์" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 270,000 บาท พร้อ

หมดเขต: 
พ, 2021-03-31 16:30

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021

สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2564 : KMUTNB Innovation Awards 2021 ชิงถ้

หมดเขต: 
จ, 2021-03-08 (All day)

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021

ประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021

กระทรวงอุตสาหกรรม ขอเชิญผู้ประกอบการ สมัครเข้าร่วมการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2564 : The Prime Minister's Industry Award 2021 ชิงรางวัลแห่งเกียรติยศของอุตสาหกรรมไทย

ข้อกำหนดและคุณสมบัติ

หมดเขต: 
อา, 2021-02-28 16:30

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

ประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบการ

กลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมพลาสติกไทย และสถาบันพลาสติก ขอเชิญผู้ประกอบการ ส่งผลงานประกวดผลิตภัณฑ์พลาสติกอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ปีที่ 4 "Thailand Plastic 4th Awards 2020" ประเภทผู้ประกอบกา

หมดเขต: 
อ, 2021-08-31 16:30

ประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3

ประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3

งานส่งเสริมเทคโนโลยี เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย ขอเชิญผู้ประกอบการ และนักพัฒนาเทคโนโลยี ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดในโครงการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์และระบบอัจฉริยะ "AI Innovation JumpStart" ปี3 ชิงทุนสนับส

หมดเขต: 
จ, 2020-12-21 16:30

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

ประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest"

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ชุมชน และองค์กร ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมการจัดการขยะให้เป็นศูนย์ "Zero Waste Innovation Contest" ชิงเงินรางวัล พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

หมดเขต: 
ส, 2021-02-20 06:53

หน้า

Subscribe to RSS - องค์กร

Members Online

There are currently 0 users online.