^ Back to Top

ประกวดออกแบบกราฟฟิก

ประกวดออกแบบกราฟฟิก ที่เกี่ยวข้องกับกราฟฟิกบนสินค้าต่างๆ เช่น ปกซีดี หนังสือ เว็บไซต์ ตัวอักษร (typographic) สัญลักษณ์ (symbol) ภาพประกอบ (illustrator)

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

ประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่"

เกรียนศึกษา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อ "เกรียนทริป : ตะลุย เมืองกื้ด เชียงใหม่" ชิงทุนการผลิตสื่อทีมละ 10,000 บาท พร้อมทริปดูงาน 3 วัน 2 คืน ที่ ชุมชนเมืองกื้ด จัง

Deadline: 
Sat, 2015-07-25 16:00

ประกวด สื่อ New media ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

ประกวด สื่อ New media  ประเภทสื่อ โปสเตอร์ สติกเกอร์ และเสื้อยืด หัวข้อ “อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน2 (ลดหวาน มัน เค็ม เพิ่มผัก และผลไม้)”

โครงการปิ๊งส์ โดยแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาคมโฆษณาแห่งประเทศไทย  แผนงานอาหารและโภชนาการ และภาคีเครือข่ายประเด็นเรื่องของโรคอ้วนและการโภชนาการ ขอเชิญนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประ

Deadline: 
Fri, 2015-05-08 17:00

ประกวดออกแบบลายเสื้อ หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง”

ประกวดออกแบบลายเสื้อ หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง”

Art For The King #SEASON3 ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบลายเสื้อ ภายใต้หัวข้อ “ข้อความจากใจถึงในหลวง” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 100,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติคุณ

Deadline: 
Fri, 2015-04-03 16:00

ประกวด infographic และ animation หัวข้อ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ”

ประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพ

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด infographic และ animation ประเด็นบำนาญชราภาพภายใต้แคมเปญ “สังคมไทยสูงวัยไปด้วยกัน ด้วยบำนาญแห่งชาติ” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมประกาศนียบัตร

Deadline: 
Fri, 2015-02-27 16:00

ประกวดออกแบบปกแผ่นเสียง "แรงบันดาลใจ Inspiration"

ประกวดออกแบบปกแผ่นเสียง "แรงบันดาลใจ Inspiration"

Impression Sound Studio ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบปกแผ่นเสียง "แรงบันดาลใจ Inspiration" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 20,000 บาท พร้อมตีพิมพ์ผลงานลงบนปกแผ่นเสียง

Deadline: 
Sat, 2015-02-28 16:00

ประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ”

ประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ”

มหาวิทยาลัย Digital Hollywood (ประเทศญี่ปุ่น) และผู้สนับสนุน ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Crecon'14 Creators Contest หัวข้อ “ผลงานชิ้นโบว์แดงของคุณ : Your Masterpiece” เพื่อตามหานักครีเอทเตอร์หน้าใหม่ภายในงาน

Deadline: 
Fri, 2015-01-09 18:00

ประกวดออกแบบภาพกราฟิกติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา

ประกวดออกแบบภาพกราฟิกติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา

สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบภาพกราฟิก ติดบนแผ่นป้ายทะเบียนรถจังหวัดฉะเชิงเทรา ชิงรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท พร้อมโล่รางวัล

Deadline: 
Wed, 2014-12-31 16:00

ประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014

ประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014

Mitsui Sumitomo Insurance Thailand Branch ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดสื่อประเภท Infographic “คนรุ่นใหม่ใส่ใจความปลอดภัยทางถนน” ปี 2014 ชิงรางวัลมูลค่ารวมกว่า 100,000 บาท

Deadline: 
Fri, 2014-12-26 17:00

ประกวด Thailand Digital Art Contest 2014 หัวข้อ “ที่สุดของเมืองไทย : The Best of Thailand”

ประกวด Thailand Digital Art Contest 2014

ขอเชิญผู้สนใจ ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวด Thailand Digital Art Contest 2014 หัวข้อ “ที่สุดของเมืองไทย : The Best of Thailand” ชิงรางวัลบัตรเข้าชมงานแบบ Full conference พร้อมตั๋วเครื่องบินและที่พักให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศในแต่ละปร

Deadline: 
Mon, 2014-11-10 16:00

ประกวดผลิตสื่อ "TGO Animation Infographic Contest"

TGO Animation Infographic Contest

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) TGO : Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) และนิตยสารสารคดี ร่วมด้วย WHY NOT Social Enterprise และทรูปลูกปัญญา ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานเ้ข่าร่วมการประกวดผลิตสื่อ "TGO A

Deadline: 
Sat, 2014-10-18 06:00

Pages

Subscribe to RSS - ประกวดออกแบบกราฟฟิก

Members Online

There are currently 0 users online.